Vad är studentkåren?

Studentkåren i Borås (SiB) är en politiskt, religiöst och från Högskolan i Borås obunden organisation som består av studenter vid Högskolan i Borås. Vår vision är:

”Sveriges bästa högskola i Sveriges bästa studentstad.”

Vårt huvudsyfte

Studentkårens syfte är tvådelat. En stor del av tiden läggs på att försöka skapa möjligheter för studenterna i Borås att ha en så bra studietid som möjligt vid sidan av studierna. Detta görs bland annat genom den introduktion studentkåren arrangerar varje terminsstart, men också genom många andra evenemang som genomförs under året. Vid varje akademi på Högskolan i Borås har studentkåren en sektion, och det är främst dessa som arbetar med evenemang.

Den andra delen studentkåren arbetar med är utbildningsbevakning. Det innebär att studentkåren arbetar med att höja och säkerställa kvaliteten på de utbildningar som finns vid Högskolan i Borås. Genom att finnas med i högskolans samtliga beslutande och ett stort antal rådgivande organ lyfter studentkårens representanter dagligen studentperspektivet i högskolans arbete.

Påverkansarbete

Studentkåren i Borås arbetar i huvudsak för att säkerställa kvalitén på utbildningarna vid Högskolan i Borås, men arbetar också mycket med det studiesociala för studenterna i Borås. Majoriteten av det arbete som utförs är så kallat påverkansarbete, det vill säga att studentkåren försöker påverka högskolan i deras handlande.

Studentkåren i Borås har rätt till representanter i alla beslutande och de flesta rådgivande organ vid Högskolan i Borås.  Genom dessa representanter framför studentkåren studenternas röst och svarar för deras intressen i ett stort antal olika frågor.

Representanterna är studenter vid högskolan som valt att engagera sig i studentkåren. Det finns ett rikt utbud av olika grupper att sitta med i, och inom studentkåren finns intressen och komptenser av alla dess slag.