Logo

VAD ÄR EN SEKTION?

Studentkåren i Borås har tre underorgan som kallas sektioner. Under introduktionen bär faddrarna tröjor som visar vilken de tillhör. Rött för Novitas, Humanitas i blått och Scientias i gult. Varje sektion har en egen styrelse och ofta hittar du dem i deras rum inne på högskolan. Novitas i T402 på 4:e våningen i Textilhögskolan, Humanitas i E630 vid vårdcaféet och Scientias i B429, du är alltid varmt välkommen förbi!

Sektionerna motsvarar tre akademier vid Högskolan i Borås, alla program och kurser är uppdelade efter utbildningsområde. Studenter tillhör automatiskt en sektion beroende på vad man pluggar! 

Vet du inte vilken sektion du tillhör? Klicka HÄR

VAD GÖR SEKTIONERNA?

Men vad gör egentligen sektionerna? Massa kul är svaret på det! Man kan sammanfatta sektionernas verksamhet under tre rubriker: Studentinflytande och utbildningsbevakning, Arbetsmarknad och näringsliv samt Studiesociala aktiviteter. Alla tre sektioner jobbar med alla olika bitar men på olika sätt.

Studenter kommer oftast i kontakt med studiesociala aktiviteter i första hand. Studietiden handlar om mer än att studera, för många är det en alldeles speciell tid i ens liv. Så ta chansen och testa något nytt och träffa nya människor! Gå med i en bokklubb, gå på bankett eller delta i ett klädbyte!

Själva kärnan i Studentkåren i Borås är studentinflytande och utbildningsbevakning. Lite slarvigt kan man säga att studentkårer fungerar som fackförbund för studenter och kan vara med och driva studentärenden. Studenter har rätt att vara representerade när beslut tas som har betydelse för utbildningen eller deras situation. Studentkåren ansvarar för att utse studentrepresentanter som deltar i olika råd och nämnder och bidrar med ett studentperspektiv vid Högskolan i Borås.

Sektionerna anordnar även olika aktiviteter för att hjälpa studenter få in en fot i arbetslivet och skapa kontakter i näringslivet. Allt från inspirationsföreläsningar till besök på mässor.

STUDENTINFLYTANDE

Studentinflytande och utbildningsbevakning är själva kärnan i Studentkåren i Borås verksamhet, i egenskap av kår. Vid varje sektion finns det till exempel studerandeskyddsombud som studenter kan vända sig till med frågor som rör deras studiemiljö och lokaler. De väljs årsvis av studenterna vid högskolan, precis som sektionernas styrelse. 

Varje sektionsordförande sitter i ledningsråd med akademichefen (högsta chefen på akademin) och får då möjlighet att föra studenters talan i alla frågor som rör studenterna vid akademin. Sektionsstyrelsernas jobb är alltså tudelat, dels leda den studiesociala verksamheten för studenterna vid sektionen men också representera deras talan gentemot högskolan. Studentinflytande är lagstadgat och är en fantastisk möjlighet för studenter att få påverka sin studietid och utbildning. För vem vet ett programs styrkor och svagheter bättre än de studenter som läser det?

“Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.”  Högskolelagen 2 kap. 7§

Alla studenter kan såklart inte vara med överallt, därför väljs varje år studenter som företräder den samlade gruppen. Tillsammans med styrelsen har ordförande och vice-ordförande i varje sektion en viktig uppgift att tillsammans med kansliet representera studenterna vid sin akademi i samtal med högskolan.

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV

Sektionerna anordnar även olika aktiviteter för att hjälpa studenter få in en fot i arbetslivet och skapa kontakter i näringslivet. Allt från inspirationsföreläsningar till besök på mässor. 

Vilken typ av aktiviteter studenter är intresserade av varierar väldigt mycket mellan akademierna och utbildningar. Många av de studenter som läser till lärare kommer till exempel komma inom kommunal verksamhet och har ett väldigt annat behov än de som läser t.ex. systemvetare.

Tillsammans med högskolan och byggbranschen anordnar Novitas ett byggmingel en till två gånger per termin. Under lite lättsammare former bjuder branschen på erfarenheter och inspirerande tal. Scientias anordnar en resa till Bokmässan för hela sektionen, men mest riktat mot biblotikariestudenterna. Humanitas anordnar Engagemangsafton med föreläsningar från de olika utbildningsområden.

STUDIESOCIALA AKTIVITETER

Studenter kommer oftast i kontakt med studiesociala aktiviteter i första hand. Det är allt från Halloweenfest, Novitas årliga resa till Copenhagen Fashion Week, bokklubb eller aktiviteter till förmån för Musikhjälpen. Upplever du att du som medlem i kåren eller student vid HB saknar något? Då kan du prata med din sektionsstyrelse! 

Är du intresserad av att engagera dig i sektionernas studiesociala arbete är det bästa sättet att hålla utkik efter projektgrupper! De annonseras ut på instagram och facebook, sektionsstyrelserna ansvarar för att leda arbetet och tillsätta projektgrupper tillsammans med kårstyrelsen.

Novitas

representerar alla studenter som läser vid Akademin för textil, teknik eller ekonomi.
KLICKAR HÄR

Humanitas

representerar alla studenter som läser vid Akademin vård, arbetsliv och välfärd.
KLICKAR HÄR

Scientias

representerar alla studenter vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
KLICKAR HÄR