Logo

Förbättra din studietid,

Engagera dig!

Det finns många sätt att engagera sig på under sin tid på högskolan.

Genom oss på studentkåren har du som student möjlighet att påverka din utbildning och studiemiljö genom studentinflytande. Du kan t.ex. vara studentrepresentant och representera studenter vid din utbildning eller frågor som rör alla studenter vid högskolan. Du kan även sitta i din sektions styrelse och utföra utbildningsbevakning, påverkansarbete eller studiesocialt arbete. Eller varför inte sitta i en projektgrupp för ett event?

Bild av studenter med sigil i studentkårens färger

ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL ENGAGERA DIG?

Om du är intresserad av att engagera dig i sitt studentliv är du varmt välkomen att komma förbi kårkansliet och prata med oss om hur du kan involvera dig. Det går även bra att maila till oss på info@studentkareniboras.se

De representantplatser studentkåren utser studenter till inom högskolans verksamhet och studentkårens organisation går att finna under vår organisation. Är det så att du är intresserad tipsar vi om att du kikar in på sidan Lediga uppdrag, länk finns nedan.