Logo

Förbättra din studietid,

Engagera dig!

Det finns många sätt att engagera sig på under sin tid på högskolan.

Genom oss på studentkåren har du som student möjlighet att påverka din utbildning och studiemiljö genom studentinflytande. Du kan t.ex. vara studentrepresentant och representera studenter vid din utbildning eller frågor som rör alla studenter vid högskolan. Du kan även sitta i din sektions styrelse och utföra utbildningsbevakning, påverkansarbete eller studiesocialt arbete. Eller varför inte sitta i en projektgrupp för ett event?

Bild av studenter med sigil i studentkårens färger

ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL ENGAGERA DIG?

Om du är intresserad av att engagera dig i ditt studentliv är du varmt välkommen att komma förbi kårkansliet och prata med oss om hur du kan involvera dig. Det går även bra att maila till oss på info@studentkareniboras.se

De representantplatser studentkåren utser studenter till inom högskolans verksamhet finner du under “Engagera dig – Vägar till engagemang” och de studentrepresentanter som utses inom studentkårens organisation finner du under “Vår organisation”.