Logo

VÅR
oRGANISATION

Som en demokratiskt organisation följer vi olika strukturer och processer.

Läs mer om hur vår organisation fungera nedanför.

Website graphic shapes 2

En studentkår är en studentsammanslutning som drivs av och med studenter. För att få det som kallas kårstatus behöver sammanslutningen skickas in till det lärosäte som man verkar vid. Får sammanslutningen kårstatus tilldelas man även uppgiften att företräda studenterna gentemot lärosätet i olika grupper, nämnder och organ. Vi på Studentkåren i Borås har alltså i uppdrag, i och med kårstatus, att föra studenternas talan talan inne på högskolan.

Högskolan i Borås har ett dokument som beskriver hur många kårer som högskolan valt att skriva avtal med och som därmed kan få kårstatus. I Borås är det en (1) studentsammanslutning som kan bli tilldelad uppdraget som kår.

Studentkåren i Borås (SiB) är en politisk studentsammanslutning med säte i Borås. Studentkåren är religiöst-och partipolitiskt obunden. Vi finns till för dig som studerar vid Högskolan i Borås under deras studietid och stöttar dig genom plugget.

En demokratiskts styrd
medlemsorganisation

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Icon with people sitting around a table discussing

FULLMÄKTIGE

Fullmäktige (FUM) är Studentkåren i Borås högst beslutande organ och fattar beslut om bland annat kårstyrelsen, budget, föreningens övergripande styrande dokument samt studentrepresentanter

FUM är föreningens främsta strategiska organ.

Novitas:

Nicklas Ohlsson
Emma Nyström

Humanitas:

Nicklas Sparrevik
Hanna Hallgren

Scientias:

Emmie Josefsson
Matilda Vallius Karlsson
Gustav Karlholm

PRESIDIET & KANSLI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KÅRSTYRELSE

Kårstyrelsen består av presidiet samt representanter från våra sektioner. Styrelsen är det högst beslutande organet mellan fullmäktigesammanträdena och är fullmäktiges verkställande organ. Kårstyrelsen har även i uppdrag att efterfölja och genomföra de beslut som fullmäktige fattar samt att bereda de ärenden som ska behandlas i fullmäktige, och ansvarar för SiB fortlöpande arbete.

Man kan som student sitta i kårstyrelsen vid sidan av studierna, utan att jobba heltid! I kårstyrelsen jobbar några heltidare, de har antingen studieuppehåll eller är klara med sina studier. Kårstyrelsen väljs in årsvis av Studentkåren i Borås medlemmar och jobbar från 1 juli – 1 juli varje år.

KANSLIET & KÅRSTYRELSEN 2022/2023

Ebba Britmer,
Ordförande
ebba.britmer@studentkareniboras.se

Alice Hultqvist,
Vice Ordförande med utbildningsansvar
alice.hultqvist@studentkareniboras.se

Betty Nydahl,
Vice ordförande med introduktionsansvar
betty.nydahl@studentkareniboras.se

Sebastian Spogardh,
Kanslichef
sebastian.spogardh@studentkareniboras.se

UNDERORGAN

Studentkåren i Borås har idag 5 underorgan. Dessa med olika arbetsområden. 

SEKTIONERNA

Studentkåren i Borås har tre underorgan som är kopplade till tre motsvarande akademier vid Högskolan i Borås. Sektionerna är ett bra ställe att börja sitt engagemang och påverka sin utbildning. Under introduktionen kommer faddrarna från de tre sektionerna och färgen på deras tröjor visar vilken av dem de tillhör.

Är du osäker på vilken sektion du tillhör? Klicka dig in på DIN SEKTION, där står det precis hur du kan göra för att kolla vilken sektion du tillhör!

 

Website graphic shapes 1

Representerar studenter vid akademin för textil, teknik och ekonomi. Du hittar dem i T402.

  @sibnovitas

   facebook.com/SIBNovitas

   novitas@studentkareniboras.se

Representerar studenter vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Du hittar dem i E630.

  @sibhumanitas

   facebook.com/SIBHumanitas

   humanitas@studentkareniboras.se

Representerar studenter vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Du hittar dem i B429.

  @sibscientias

   facebook.com/SIBScientias

   scientias@studentkareniboras.se

MEDLEMMAR

Bild av studenter som sitter och pluggar tillsammans
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia mollit natoque consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus.

KOMITEER

Under Studentkåren i Borås ligger två kommittéer, Studentsport och doktorandkommittéen. De är inte kopplade till någon sektion utan där samlas studenter med ett särskilt intresse för att sporta eller som studerar på forskarnivå. Historiskt har det funnits flera olika kommitteer. Tycker du att det saknas någon? Hör av dig till kårstyrelsen!

Kommittéen för alla som studerar på forskar nivå. Studenter på forskarnivå kallas för doktorander och har annorlunda förutsättningar gentemot studenter på kandidat- och masternivå. De har allt som oftast en doktorandanställning, och är alltså både studneter och anställda samtidigt.

Kommittéen för alla som gillar att sporta. Studentsport träffas en gång i veckan och utför olika sporter, fotboll, volleyboll och massa annat skoj! Ingen föranmälan krävs och eventen är öppna för alla medlemmar i Studentkåren i Borås.

Håll utkik på kårens facebooksida, där publiceras evenemang med alla info du behöver!

VALBEREDNINGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia mollit natoque consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus.

PROJEKTGRUPPER

Vill du vara med och planera aktiviteter för dina studiekamrater? Då kanske du ska vara med i en projektgrupp?

Klicka dig vidare på ENGAGERA DIG för mer information.