Logo

LEDIGA UPPDRAG

& STUDENTREPRESENTANTER

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. - Högskolelagen kap. 2, 7 §

Studentkåren i Borås ger dig som student möjlighet att påverka din utbildning och studiemiljö genom uppdraget som studentrepresentant. Uppdraget innebär att du representera studenter vid din utbildning eller sitta med i råd som behandlar frågor som rör alla studenter vid högskolan. På högskolan finns det flera oliga organ, råd, kommittéer och nämnder som har platser reserverade för studentrepresentanter. Nedan kan du se alla platser som finns och om det finns något ledigt.

Hittar du något du är intresserad av? Kontakta oss!

Centrala organ Nämnder, kommittéer & utskott Utbildningsutskott
Anställningsutskottet
Vakant (2 platser)
Forsknings-& utbildningsnämnden
Vakant (1 plats)
Ekonomi & arbetsliv
Vakant (2 platser)
Rektors nämndråd
Fullt
Disciplinnämnden
Vakant (1 plats)
Bibliotek, information & IT
Vakant (2 platser)
Styrelsen vid Högskolan i Borås
Fullt
Konstnärlig forskning & utbildning
Vakant (1 plats)
Pedagogik & lärande
Vakant (2 platser)
Rektors lednings-& kvalitetsråd
Fullt
Teknik
Vakant (2 platser)
Vård
Vakant (2 platser)
Forskarutbildningsutskott Arbetsmiljökommittéer Akademiråd Forskarråd
Biblioteks-& informationsvetenskap
Fullt
Centrala arbetsmiljökommittéen
Fullt
Biblioteksrådet
Vakant (3 platser)
Textil, teknik & ekonomi
Vakant (1 plats)
Människan i vården
Fullt
Arbetsmiljökommittée A1
Vakant (1 plats)
Ledningsråd A1
Fullt
Vård, arbetsliv & välfärd
Fullt
Resursåtervinning
Fullt
Arbetsmiljökommittée A2
Fullt
Ledningsråd A2
Fullt
Bibliotek, information, pedagogik & IT
Vakant (3 platser)
Textil materialteknik
Fullt
Arbetsmiljökommittée A3
Fullt
Ledningsråd A3
Fullt
Biblioteks-& informationsvetenskap
Fullt
Textil management
Fullt
Arbetsmiljökommittée A4
Vakant (1 plats)
Akademiråd A1
Vakant (2 platser)
Handel & IT
Vakant (1 plats)
Verksamhetsstöd
Vakant (2 platser)
Akademiråd A2
Vakant (2 platser)
Pedagogiskt arbete
Vakant (1 plats)
Akademiråd A3
PAUSAD
Akademiråd A4
Fullt
Polisutbildningsråd
Fullt
Råd för beredning av kursplaner A4
Fullt
Instutionen för BoI
Fullt

Klicka DIG runt för mer information

HÄR KAN DU DJUPDUKA I MASSOR AV SPÄNNANDE SIDOR!

VÅR ORGANISATION

Läs mer om Studentkåren i Borås och vår organisation.

Engagera dig

Läs mer om vägar till engagemang och lediga uppdrag.

Påverkan

Läs mer om hur du kan påverka och dina rättigheter som student vid Högskolan i Borås.