Logo

OUR
oRGANISATION

As a democratic organisation we follow structures and processes.

Read more about our organisation down below.

A student union is a student association run by, and with students. To get what is called the Union Status, the association needs to be submitted to the university where it operates and a decicion will be made by the board of the university. If the association receives the Union Status, it is also assigned the task of representing the students vis-à-vis the university in various groups, committees and bodies. We at the Student Union of Borås are thus tasked, with Union Status, to represent the students' cause inside the University of Borås.

The University of Borås has a document that describes how many student unions the university has chosen to sign an agreement with and which can thus gain Union Status. In Borås, the Union Status can only be assigned to one (1) student association, which as of the next couple of years is the Student Union of Borås.

The Student Union in Borås (SiB) is a political student association based in Borås. The student union is religiously and party-politically independent. We are there for you who study at the University of Borås during their study period and support you through the program.

A democratic organisation
govern by it's members

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Icon with people sitting around a table discussing

COUNCIL

Fullmäktige [FUM]
är Studentkåren i Borås högst beslutande organ och föreningens främsta
strategiska organ. Ledamöter i FUM är med och tar beslut om:
Styrande dokument; däribland stadga och reglemente som kan innefatta vår grafiska profil, riktlinjer och policys,
Kårstyrelsen; som i februari/mars varje år väljs in för kommande verksamhetsår,
Organisationens budget; som ger kårstyrelse och kansli en riktlinje för vad man har att röra sig med under verksamhetsårets gång och
Studentrepresentanter
; vilka som för studentrörelsens röst.

Fullmäktige består av som mest 21 ledamöter där varje sektion har rätt att vara representerade med upp till 7 ledamöter +7 ersättare. FUM träffas två (2) gånger per termin och som ledamot lägger du omkring 15 timmar/år för mötestid och inläsning av handlingar.

På våra Fullmäktigesammanträden är alla studenter välkomna!

Ledamöter har närvaro- yttrande- buddys rösträtt, medlemmar i SiB har närvaro- och yttranderätt och alla studenter vid Högskolan i Borås har närvarorätt.

Vi söker nu ledamöter till nästa års fullmäktige.

Låter det här uppdraget som något för dig? Kul! Hör då av dig direkt till din sektionsstyrelse, novitas@studentkareniboras.se, humanitas@studentkareniboras.se eller scientias@studentkareniboras.se. Du kan såklart även komma förbi oss på kontoret utanför biblioteket så hjälper vi dig vidare.

Novitas:

Anna Wik
Moa Andersson
 

Humanitas:

Elina Johansson
John Åkesson
Emma Lagerbrink
Marcus Lindberg
Alfons Nordmark Wahlgren

Scientias:

Emmie Josefsson
Matilda Vallius Karlsson
Lovisa Åkesson
 

KANSLI

The office consists of employees, the chairman and vice-chairman of the union board and paid students. All manage the day-to-day operations, whose task is to support the Student Union in Borås and maintain the agreements with the University of Borås. 

UNION BOARD

Kårstyrelsen är det högst beslutande organet mellan fullmäktigesammanträdena och är fullmäktiges verkställande organ. Kårstyrelsen har även i uppdrag att efterfölja och genomföra de beslut som fullmäktige fattar samt att bereda de ärenden som ska behandlas i fullmäktige, och ansvarar för SiBs fortlöpande arbete.

As a student, you can sit on the union board alongside your studies, without working full-time! Some full-time workers (presidium) sit on the union board, they are either on study break or have finished their studies. The union board is elected annually by the members of the Student Union in Borås and works from July 1st to June 30th.

KÅRSTYRELSEN & KANSLIET 2023/2024

Emma Nyström,
President
emma.nystrom@studentkareniboras.se

Felicia Bodin,
Vice President with educational responsability
felicia.bodin@studentkareniboras.se

Lova Olin,
Ledamot
lova.olin@studentkareniboras.se

Natascha Dybeck,
Ledamot
natascha.dybeck@studentkareniboras.se

&

Sebastian Spogardh,
Office Manager
sebastian.spogardh@studentkareniboras.se

Johan Karlsson,
Kårhusgeneral
johan.karlsson@studentkareniboras.se

Tobias Pettersson,
Insparksgeneral
tobias.pettersson@studentkareniboras.se

SUBSIDARY BODIES

The Student Union of Borås has 5 subsidary bodies today. Following you can read about their assignments. 

SECTIONS

The student union in Borås has three subsidary bodies which are linked to three corresponding faculties at the University of Borås. The sections are a good place to start with influencing your education and student life. During the introduction, the student buddies come from the three sections and the color of their shirts shows which section they belong to.

Unsure of which section you belong to? Click on YOUR SECTION, it says exactly how to check which section you belong to!

 

Represents students at the Faculty of Textiles, Engineering and Business. You can find them in T402.

  @sibnovitas

   facebook.com/SIBNovitas

   novitas@studentkareniboras.se

Representerar studenter vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Du hittar dem i E630.

  @sibhumanitas

   facebook.com/SIBHumanitas

   humanitas@studentkareniboras.se

Representerar studenter vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Du hittar dem i B429.

  @sibscientias

   facebook.com/SIBScientias

   scientias@studentkareniboras.se

MEMBERS

Bild av studenter som sitter och pluggar tillsammans

Studentkåren i Borås är en medlemsstyrd organisation med säte i Borås.

KOMMITTÉER

Under the Student Union in Borås are a few committees. They are not connected to any section, but gather students with a particular interest in sports, sustainability or who are studying at postgraduate level. Historically, there have been several different committees. Do you think there is someone missing? Get in touch with the union board!

Kommittéen för alla som studerar på forskar nivå. Studenter på forskarnivå kallas för doktorander och har annorlunda förutsättningar gentemot studenter på kandidat- och masternivå. De har allt som oftast en doktorandanställning, och är alltså både studneter och anställda samtidigt.

För tillfället inaktiv.
Kommittéen för alla som gillar att sporta. Studentsport träffades en gång i veckan och utförde olika sporter tex fotboll, volleyboll och massa annat skoj!

Vill du återuppliva denna kommitté så hör av dig till oss!

För tillfället inaktiv.
Studenter med ett intresse för hållbarhet och miljö samlas i denna kommittée och arrangerar event, demonstrationer, och möten.

Vill du återuppliva denna kommitté så hör av dig till oss!

ELECTION COMMITTEE

Information kommer snarast.

PROJECT GROUPS

Vill du vara med och planera aktiviteter för dina studiekamrater? Då kanske du ska vara med i en projektgrupp?

Click on to continue ENGAGE YOURSELF for more information.