Engagera dig!

engagera dig

En studentkår är ingenting utan sina engagerade studenter. Att föra studenters talan, att arbeta för studentlivet i Borås, att kvalitetssäkra Högskolan i Borås utbildningar, är ett ärofyllt uppdrag och något som utvecklar dig på en personlig och yrkesmässig nivå. Tillsammans med dig arbetar vi för en bättre utbildning, på ett bättre lärosäte i en bättre studentstad. En stark studentkår är en stark student!

I studentkåren kan du engagera dig i ett stort antal olika områden. Vare sig det är inom utbildning, arbetsmiljö eller studiesocialt finns det en plats inom vår organisation. För en del av dessa krävs det att du blir invald. Är du intresserad av att sitta på någon av våra poster, eller undrar vad det innebär, tveka inte att kontakta oss, eller kom förbi vårt kontor på en kopp kaffe för att höra mer om vad vi kan erbjuda just dig.

Nedan följer en lista på de poster som du kan kandidera till för nästa verksamhetsår. Ta chansen och berika ditt studentliv, bidra till studentkårens verksamhet och utveckling, och bidra till utvecklingen av Högskolan i Borås.

Studentkåren i Borås

Valberedningen

 • Fem (5) Platser

Kårstyrelsen och Presidiet

 • Ordförande
 • Ansvar för studentinflytande
 • Ansvar för introduktionen
 • Ansvar för The Kårner
 • Kårstyrelsen: Ledamot
 • Kårstyrelsen: Ledamot
 • Kårstyrelsen: Ledamot
 • Kårstyrelsen: Ledamot
 • Kårstyrelsen: Ledamot

Högskolan i Borås

Centralt

Högskolestyrelsen

 • Tre (3) Platser

Rektors ledningsråd

 • En (1) Plats

Centrala arbetsmiljökommittén

 • Två (2) Platser

Högskolans verksamhetsråd

 • Tre (3) Platser

Råd, nämnder och arbetsgrupper

Rektors nämndråd

 • En (1) Plats

Kvalitetsrådet

 • Två (2) Platser

Utbildningsrådet

 • Två (2) Platser

Innovationsrådet

 • En (1) Plats

Disciplinnämnden

 • Två (2) Platser

Biblioteksrådet

 • Två (2) Platser

Strategigruppen för en hållbar högskola

 • En (1) Plats

Arbetsgruppen för Lika Villkor

 • En (1) Plats

Forskarrådet

 • Två (2) Platser

Forsknings- och utbildningsnämnden

 • Tre (3) Platser

Anställningsutskottet FoU

 • Två (2) Platser

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

 • Två (2) Platser

Anställningsutskottet KFU

 • Två (2) Platser

Utbildningsutskott

Forskarutbildningsutskottet: Resursåtervinning

 • Två (2) Platser

Forskarutbildningsutskottet: Textilt management

 • Två (2) Platser

Forskarutbildningsutskottet: Textil materialteknik

 • Två (2) Platser

Forskarutbildningsutskottet: Bibliotek och information

 • Två (2) Platser

Forskarutbildningsutskottet: Människan i vården

 • Två (2) Platser

Utbildningsutskottet bibliotek, information och IT

 • Tre (3) Platser

Utbildningsutskottet ekonomi och arbetsliv

 • Tre (3) Platser

Utbildningsutskottet pedagogik och lärande

 • Tre (3) Platser

Utbildningsutskottet teknik

 • Tre (3) Platser

Utbildningsutskottet vård

 • Tre (3) Platser

Samarbetsgruppen för rättsäker examination – Samrex

 • En (1) Plats