scientias liten

Scientias

Scientias är sektionen för studenter vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Hit är du som student inom dessa områden varmt uppmuntrad att vända dig med frågor och synpunkter kring din utbildning, varesig du är ny student eller närmar dig slutet av din studietid på högskolan.

Vårt arbete

Scientias är uppdelat i två delar: den studiesociala delen som arbetar med arbetsmiljöfrågor, näringslivsfrågor och olika evenemang för att förbättra studietiden. Hit hör planering av resor till olika yrkesmässor såsom Bok och Biblioteksmässan i Göteborg, inspirationsföreläsningar och åsiktstorg som kan vara intressanta för dig som studerar inom akademin.

Den andra delen är inriktad på utbildningsfrågor och består av utbildningssamordnare och utbildningsambassadörer som arbetar med studenternas rättigheter. De tar emot frågor som rör studier såsom återkoppling av tentamensresultat, arbete vid eventuella felaktigheter kring kurslitteratur och kursplan samt orättvis behandling ifall sådan skulle uppstå.

Kontakt

Har du exempel på evenemang så kontakta oss så hjälper vi gärna till med att få dem genomförda! Det är också oss du ska ta kontakt med ifall du vill engagera dig i Studentkårens arbete.

Vi har med studentrepresentanter i akademins olika utbildningsutskott och råd. På så sätt finns stora möjligheter att framföra studenternas talan och ser till att studenternas åsikt framförs. Har du som student några problem med utbildningen, tveka inte att kontakta våra utbildningssamordnare eller ambassadörer.

Sektionen Scientias arbetar ständigt för en bättre studiesocial situation, och för bättre utbildningar. Tveka inte att kontakta oss!

Studiesociala frågor: scientias@studentkareniboras.se
Utbildningsfrågor: scientias.utb@studentkareniboras.se