Scientias

Scientias mål är att studerande inom it, informatik, pedagogik och bibliotek ska ha en så bra studietid som möjligt och vara förberedda på livet efter skolan. Vår uppgift är att koppla er studerande till näringslivet. Samtidigt hjälper vi till med utbildningsfrågor. Scientias är studentkårens gula sektion. Här hittar du pedagoger, bibliotekarier och informationsvetare, du hittar sektionsstyrelsen i sektionsrummet på våning 5 i Balder (C517). Hör av dig till Johanna Sörqvist, ordförande för sektionen, om du vill veta mer.

Medlemsmöte

Ett verksamhetsår närmar sig sitt slut och det är dags för årets medlemsmöte där sektionens verksamhet under nästa år ska diskuteras och där nästa års sektionsstyrelse ska väljas! Årets medlemsmöte kommer äga rum i april och du som studerar vid Akademin för Bibliotek, Information, Pedagogik och IT är välkommen att delta. OBS! Endast medlemmar i Studentkåren i Borås har rösträtt under mötet. Bli medlem här! 

Medlemsmötet är det tillfälle då sektionen träffas, diskuterar och bestämmer hur sektionen ska arbeta nästa år. Vi väljer vilka som ska sitta i styrelsen och vi väljer vilka som ska sitta som ledamöter i studentkårens fullmäktige. Det är huvudsakligen du som medlem som har chansen att påverka hur Scientias arbetar och med vad.

Sektionsvalet

För att mötet ska kunna välja en styrelse så behövs kandidater. Är du intresserad av utbildningsfrågor, studentliv eller branschträffar och näringsliv så borde du söka till styrelsen! Både ledamotsposter och ordförandeposten ska väljas. Vi söker också dig som vill sitta i fullmäktige för sektionens räkning och besluta kring studentkårens strategiska styrning, arbeta med budgetfrågor, studentkårens stadga, verksamhetsplaner med mera.

 Ordförande

Som ordförande är du ansvarig för sektionen, dess ekomoni och verksamhet. Du leder styrelsemöten och följer upp de beslut som tas. Du har även ett nära sammarbete med studentkårens ordförande och högskolan.

Ledamot

Som ledamot i styrelsen kan du arbetar du med frågor rörande utbildning, studentliv och arbetmarknad. Brinner du för utbildningkvalitet? Älskar du att arrangera evenemang och fester? Eller tycker du att samverkan med arbetsmarknad och branschträffar är en viktig fråga? Då är detta uppdraget för dig!

Fullmäktigeledamot

Fullmäktige är studentkårens högt beslutande organ och  beslutar om studentkårens strategiska styrning. Detta innefattar beslut kring stadgeförändringar, verksamhetsplaner, budgetar och beslut kring policys. Fullmäktige väljer även och val av studentrepresentanter och val av studentkårens presidium. Fullmäktige är också det organ som formerar och beslutar kring studentkårens åsikter, värdegrunder med mera

Välkomna!

Ordförande: Johanna Sörqvist
Email: scientias@studentkareniboras.se