Scientias

Scientias mål är att studerande inom it, informatik, pedagogik och bibliotek ska ha en så bra studietid som möjligt och vara förberedda på livet efter skolan. Vår uppgift är att koppla er studerande till näringslivet. Samtidigt hjälper vi till med utbildningsfrågor. Scientias är studentkårens gula sektion. Här hittar du pedagoger, bibliotekarier och informationsvetare, du hittar sektionsstyrelsen i sektionsrummet på våning 5 i Balder (C517). Hör av dig till Joakim Byvik, ordförande för sektionen, om du vill veta mer.

Engagera dig!

Scientias har vakanta platser i följande poster. Kontakta Scientias om du vill veta mer eller kandidera till någon av posterna.

 • Ledamot med ansvar för Bibliotek- och informationsstudenter
 • Ledamot med ansvar för Pedagogstudenter
 • Ledamot med ansvar för IT-studenter
 • Ledamot
 • Informationsansvarig
 • FUM-ledamot
 • Ersättare i FUM
 • Studentrepresentant till Akademichefens ledningråd
 • Studentrepresentant till Akademirådet
 • Studentrepresentant till Lokala arbetsmiljökommittén
 • Sektionsvalberedning

Ordförande: Joakim Byvik
Email: scientias@studentkareniboras.se