scientias liten

Humanitas

Humanitas är sektionen för studenter vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Hit är du som student inom dessa områden varmt uppmuntrad att vända dig med frågor och synpunkter kring din utbildning, oavsett om du är ny student eller närmar dig slutet av din studietid på högskolan.

Vårt arbete

Vår vision är att vara en självklar och naturlig del av studietiden för samtliga studenter vid akademin, där vi vill bidra till att göra tiden på högskolan så rolig och givande som möjligt. Vi arrangerar event och aktiviteter som riktar sig till hela akademin och är tänkt att föra samman studenterna över utbildningsgränserna. Samtidigt fokuserar vi mycket på den nära kontakten med den enskilda studenten.

Tanken är att varje enskild student ska känna en trygghet och närhet till studentkåren och genom vårt arbete med utbildningsbevakning och vårt studentinflytande i beslutande råd arbetar vi för att alla studenter ska få bästa möjliga utbildning.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss för att få svar på frågor eller ge oss förslag om hur vi kan göra studentlivet bättre för dig i framtiden!

Studiesociala frågor: humanitas@studentkareniboras.se
Utbildningsfrågor: humanitas.utb@studentkareniboras.se