Sektioner

Studentkåren i Borås består av tre sektioner som motsvarar Högskolan i Borås tre olika akademier. Som medlem i studentkåren tillhör du en av våra sektioner. Novitas är sektionen för textil, teknik och ekonomi. Humanitas är sektionen för vård, arbetsliv och välfärd. Scientias är sektionen för bibliotek, information, pedagogik och IT.

 

Våra sektioner Novitas, Humanitas och Scientias arbetar med tre huvudsakliga områden.

 

  • Studiesociala aktiviteter
  • Arbetsmarknad och näringsliv
  • Studentinflytande och utbildningsbevakning
Sektioners syfte

Studiesociala aktiviteter innefattar allt från sittningar till resor och bokklubbar. Allt för att studenter ska få träffas, knyta nya vänskapsband och sätta en guldkant på sin studietid. Sektionerna jobbar dels inom sin egen akademi och gör riktade event, t.ex. studieresor men arrangerar även aktiviteter över sektionsgränserna.

 

Arbetsmarknad och näringsliv innebär att sektionerna arbetar med att sammanföra studenter med deras framtida branscher. Det kan vara inspirerande föreläsningar som förbereder studenter för arbetslivet, studiebesök eller samarbeten och sponsring.

 

För att föra fram ett studentperspektiv på alla nivåer inom högskolan bevakar sektionerna studenters intressen på högskolans tre akademier. Sektionernas ledamöter träffar regelbundet akademicheferna och prefekter för att diskutera olika saker som berör studenter. Sektionerna arbetar även med studiemiljö på respektive akademi för att alla studenter ska få så bra förutsättningar som möjligt att genomföra sina studier.

 

Detta arbetet styrs av sektionens styrelse som består av en Ordförande, vice ordförande och ett antal ledamöter.

 

Hör av dig till info@studentkareniboras.se om du vill veta mer om hur sektionerna jobbar

Novitas

Sektionsnamnet Novitas har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för textil, teknik och ekonomi som står för nyskapande och innovation. Resonemanget har varit att den röda färgen skulle passa sig väl in på denna sektion. Nyskapande går hand i hand med värdeorden och färgen röd som oftast förknippas med passion, kärlek, styrka och kraft. Här hittar du ingenjörer, ekonomer och textilstudenter. Sektionsstyrelsen hittar du i sektionsrummet på våning 4 i Textile Fashion Center. Hör av dig till sektionen, om du vill veta mer om sektionen.

Ordförande: Caroline Säll
Sektionsrum: T402
E-mail: novitas@studentkareniboras.se
Facebook: Novitas

Humanitas

Sektionsnamnet Humanitas, som står för människan, har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För att inge ett förtroende är det viktigt att man förmedlar lojalitet, säkerhet, värdighet och pålitlighet. Viktiga faktorer om man arbetar med människor. Faktorer som den blå färgen får symbolisera, vilket kan stärka sektionens namn Humanitas. Här hittar du sjuksköterskor, administratörer och personalvetare. Sektionsstyrelsen hittar du i sektionsrummet på våning 6 i Balderbyggnaden. Hör av dig till sektionen, om du vill veta mer om sektionen.

Ordförande: Kajsa Haag
Sektionsrum: E630
E-mail: humanitas@studentkareniboras.se
Facebook: Humanitas

Scientias

Sektionsnamnet Scientias, som står för kunskap, har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Resonemanget har varit att färgen gul skulle passa denna sektion bra då samtliga program arbetar för kunskapsförmedling och -hantering. Denna färg symboliserar upplysning, nyfikenhet och lekfullhet vilket är passande egenskaper i kunskapssökning och -förmedling. Här hittar du pedagoger, bibliotekarier och IT-studenter. Du hittar sektionsstyrelsen i sektionsrummet på våning 5 i Balderbyggnaden. Hör av dig till sektionen, om du vill veta mer om sektionen.

Ordförande: Natascha Dybeck
Sektionsrum: C517
E-mail: scientias@studentkareniboras.se
Facebook: Scientias