Sektioner

Studentkåren i Borås består av tre sektioner som motsvarar Högskolan i Borås tre olika akademier. Som medlem i studentkåren tillhör du en av våra sektioner. Novitas är sektionen för textil, teknik och ekonomi. Humanitas är sektionen för vård, arbetsliv och välfärd. Scientias är sektionen för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Novitas

Sektionsnamnet Novitas har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för textil, teknik och ekonomi som står för nyskapande och innovation. Resonemanget har varit att den röda färgen skulle passa sig väl in på denna sektion. Nyskapande går hand i hand med värdeorden och färgen röd som oftast förknippas med passion, kärlek, styrka och kraft. Här hittar du ingenjörer, ekonomer och textilstudenter. Sektionsstyrelsen hittar du i sektionsrummet på våning 4 i Textile Fashion Center. Du kan läsa mer om oss här. Hör av dig till info@sib.hb.se om du vill veta mer om sektionen.

Ordförande: Vakant
Sektionsrum: T402
E-mail: novitas@studentkareniboras.se
Facebook: Novitas

Humanitas

Sektionsnamnet Humanitas, som står för människan, har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För att inge ett förtroende är det viktigt att man förmedlar lojalitet, säkerhet, värdighet och pålitlighet. Viktiga faktorer om man arbetar med människor. Faktorer som den blå färgen får symbolisera, vilket kan stärka sektionens namn Humanitas. Här hittar du sjuksköterskor, administratörer och personalvetare. Sektionsstyrelsen hittar du i sektionsrummet på våning 6 i Balderbyggnaden. Hör av dig till Hedvig Kraft, ordförande för sektionen, om du vill veta mer om sektionen eller läs mer om oss här.

Ordförande: Hedvig Kraft
Sektionsrum: E630
E-mail: humanitas@studentkareniboras.se
Facebook: Humanitas

Scientias

Sektionsnamnet Scientias, som står för kunskap, har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Resonemanget har varit att färgen gul skulle passa denna sektion bra då samtliga program arbetar för kunskapsförmedling och -hantering. Denna färg symboliserar upplysning, nyfikenhet och lekfullhet vilket är passande egenskaper i kunskapssökning och -förmedling. Här hittar du pedagoger, bibliotekarier och IT-studenter. Du hittar sektionsstyrelsen i sektionsrummet på våning 5 i Balderbyggnaden. Hör av dig till Johanna Sörqvist, ordförande för sektionen om du vill veta mer eller läs mer om oss här.

Ordförande: Johanna Sörqvist
Sektionsrum: C517
E-mail: scientias@studentkareniboras.se
Facebook: Scientias