Dokument

Studentkårens dokumentskåp! Här hittar du bland annat vår grafiska manual och logotyper, protokoll från fullmäktige sammanträden och styrelsemöten, och våra styrande dokument.

Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelser

Studentkårens nuvarande verksamhetsplan och föregående års verksamhetsberättelser.

Verksamhetsplan 2018/2019

Reglemente

Stadga för Studentkåren i Borås
Studentkåren i Borås verksamhetsidé och värdegrund
Studentkåren i Borås visionsdokument
Studentkåren i Borås åsiktsdokument
Studentkåren i Borås policy för heltidsarvoderade förtroendevalda
Studentkåren i Borås policy för hållbar utveckling
Studentkåren i Borås policy för campusföreningar
Studentkåren i Borås grafiska manual

Policydokument och Riktlinjer

Studentkårens översättningsguide

Introduktionen

Dokument som reglerar och styr introduktionsverksamheten av nya studenter vid Högskolan i Borås.

Riktlinjer för fadderskap vid höstintroduktionen
Riktlinjer för fadderskap vid vårintroduktionen
Riktlinjer för introduktionens upplägg

Toabladet

2018

Toablad vecka 3
Toablad vecka 4
Toablad vecka 6
Toablad vecka 8
Toablad vecka 10
Toablad vecka 12
Toablad vecka 14
Toablad vecka 16
Toablad vecka 19
Toablad vecka 21
Toablad vecka 36
Toablad vecka 37
Toablad vecka 43-44

Studentkåren i Borås Varumärkesresurser

Här hittar du Studentkåren i Borås centrala logotyper, sektionslogotyper och The Kårners logotyper. Riktlinjer för hur vårt varumärke får användas finns att läsa i vår grafiska manual. Vid frågor kontakta Studentkåren i Borås direkt via info@sib.hb.se.

Studentkåren i Borås

Horisontell logotyp (.zip)
Kvadratisk logotyp (.zip)

Sektioner

Sektionslogotyper (.zip)

The Kårner

The Kårner logotyp (.zip)

Protokoll: Fullmäktige

Fullmäktige 16/17

Sammanträde 161012
Sammanträde 161207
Sammanträde 170308
Sammanträde 170517

Fullmäktige 17/18

Sammanträde 171025
Sammanträde 171212
Sammanträde 180321
Sammanträde 180516

Protokoll: Kårstyrelsen

Kårstyrelsen 16/17

Mötesprotokoll och beslutssammanställning för kårstyrelsen 16/17 (.zip)

Kårstyrelsen 17/18

Styrelsemöte 170814
Styrelsemöte 170823
Styrelsemöte 170901
Styrelsemöte 170908
Styrelsemöte 170914
Styrelsemöte 171008
Styrelsemöte 171012
Styrelsemöte 171020
Styrelsemöte 171026
Styrelsemöte 171102
Styrelsemöte 171109
Styrelsemöte 171117
Styrelsemöte 171123
Styrelsemöte 171130
Styrelsemöte 171207
Styrelsemöte 171219
Styrelsemöte 180109
Styrelsemöte 180121
Styrelsemöte 180126
Styrelsemöte 180208
Styrelsemöte 180228
Styrelsemöte 180322
Styrelsemöte 180404
Styrelsemöte 180412

Kårstyrelsen 18/19

Styrelsemöte 180613
Styrelsemöte 180823
Styrelsemöte 180927