Dokument

Studentkårens dokumentskåp! Här hittar du bland annat vår grafiska manual och logotyper, protokoll från fullmäktige sammanträden och styrelsemöten, ärendeblankett och våra styrande dokument.

Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelser

Studentkårens nuvarande verksamhetsplan och föregående års verksamhetsberättelser.

Verksamhetsplan 2018/2019
Verksamhetsplan 2019/2020
Verksamhetsplan 2020/2021                                                                                                                                                                                           Verksamhetsplan 2021/2022

Styrande Dokument

(Gammal) Stadga för Studentkåren i Borås
Gällande Stadga för Studentkåren i Borås
Studentkåren i Borås verksamhetsidé och värdegrund
Studentkåren i Borås åsiktsdokument
Studentkåren i Borås policy för hållbar utveckling
Studentkåren i Borås policy för campusföreningar
Studentkåren i Borås grafiska manual

Ärendehantering

Ärendeblankett – Svenska
Ärendeblankett – Engelska

Lämna in blanketten i studentkårens reception mellan klockan 11-13 på vardagar eller maila den till oss.

Policydokument och Riktlinjer

Studentkårens översättningsguide

Introduktionen

Dokument som reglerar och styr introduktionsverksamheten av nya studenter vid Högskolan i Borås.

Riktlinjer för fadderskap vid höstintroduktionen
Riktlinjer för fadderskap vid vårintroduktionen
Riktlinjer för introduktionens upplägg

Studentkåren i Borås Varumärkesresurser

Här hittar du Studentkåren i Borås centrala logotyper, sektionslogotyper och The Kårners logotyper. Riktlinjer för hur vårt varumärke får användas finns att läsa i vår grafiska manual. Vid frågor kontakta Studentkåren i Borås direkt via info@studentkareniboras.se.

Studentkåren i Borås

Horisontell logotyp (.zip)
Kvadratisk logotyp (.zip)

Sektioner

Sektionslogotyper (.zip)

The Kårner

The Kårner logotyp (.zip)

Protokoll: Fullmäktige

Fullmäktige 18/19

Sammanträde 181018
Sammanträde 181206
Sammanträde 190321
Sammanträde 190516

Fullmäktige 19/20

Sammanträde 191010
Sammanträde 191210
Sammanträde 200317
Sammanträde 200512

Fullmäktige 20/21

Protokoll: Kårstyrelsen

Kårstyrelsen 19/20

HT19
Styrelsemöte 190702
Styrelsemöte 190808
Styrelsemöte 190826
Styrelsemöte 190912
Styrelsemöte 190923
Styrelsemöte 191007
Styrelsemöte 191021
Styrelsemöte 191104
Styrelsemöte 191118
Styrelsemöte 191122
Styrelsemöte 191202
Styrelsemöte 191216

VT20
Styrelsemöte 200113
Styrelsemöte 200127
Styrelsemöte 200213
Styrelsemöte 200224
Styrelsemöte 200309
Styrelsemöte 200401
Styrelsemöte 200415
Styrelsemöte 200427
Styrelsemöte 200519
Styrelsemöte 200604
Styrelsemöte 200622

Kårstyrelsen 20/21

HT20
Styrelsemöte 200701

Styrelsemöte 200818

Styrelsemöte 200902

Styrelsemöte 200909

Styrelsemöte 200916

Styrelsemöte 200930

Styrelsemöte 201007

Styrelsemöte 201021

Styrelsemöte 201004

Styrelsemöte 201118

Styrelsemöte 201202

VT21

Styrelsemöte 210113

Styrelsemöte 210127

Styrelsemöte 210217

Styrelsemöte 210303

Styrelsemöte 210317

Styrelsemöte 210416

Styrelsemöte 210427

Styrelsemöte 210517

Styrelsemöte 210602

Styrelsemöte 210624

Kårstyrelsen 21/22

HT21

Styrelsemöte 210702

Styrelsemöte 210811

Styrelsemöte 210817

Styrelsemöte 210825

Styrelsemöte 210908

Styrelsemöte 210914

Styrelsemöte 210922

Styrelsemöte 210928

Styrelsemöte 211006

Styrelsemöte 211026

Styrelsemöte 211103

Styrelsemöte 211117

Styrelsemöte 211201 

Styrelsemöte 211215 

VT22

Styrelsemöte 220112

Styrelsemöte 220126

Styrelsemöte 220209

Styrelsemöte 220223

Styrelsemöte 220309

Styrelsemöte 220323

Övriga dokument

Studentkåren i Borås studentinlaga för UKÄ:s granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem

Studentkåren i Borås studentinlaga för UKÄ:s granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem – Bilagor