Dokument

Studentkårens dokumentskåp! Här hittar du bland annat vår grafiska manual och logotyper, protokoll från fullmäktige sammanträden och styrelsemöten, ärendeblankett och våra styrande dokument.

Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelser

Studentkårens nuvarande verksamhetsplan och föregående års verksamhetsberättelser.

Verksamhetsplan 2018/2019
Verksamhetsplan 2019/2020

Reglemente

Stadga för Studentkåren i Borås
Studentkåren i Borås verksamhetsidé och värdegrund
Studentkåren i Borås åsiktsdokument
Studentkåren i Borås policy för heltidsarvoderade förtroendevalda
Studentkåren i Borås policy för hållbar utveckling
Studentkåren i Borås policy för campusföreningar
Studentkåren i Borås grafiska manual

Ärendehantering

Ärendeblankett – Svenska
Ärendeblankett – Engelska

Lämna in blanketten i studentkårens reception mellan 11-13 på vardagar eller maila den till oss.

Policydokument och Riktlinjer

Studentkårens översättningsguide

Introduktionen

Dokument som reglerar och styr introduktionsverksamheten av nya studenter vid Högskolan i Borås.

Riktlinjer för fadderskap vid höstintroduktionen
Riktlinjer för fadderskap vid vårintroduktionen
Riktlinjer för introduktionens upplägg

Studentkåren i Borås Varumärkesresurser

Här hittar du Studentkåren i Borås centrala logotyper, sektionslogotyper och The Kårners logotyper. Riktlinjer för hur vårt varumärke får användas finns att läsa i vår grafiska manual. Vid frågor kontakta Studentkåren i Borås direkt via info@sib.hb.se.

Studentkåren i Borås

Horisontell logotyp (.zip)
Kvadratisk logotyp (.zip)

Sektioner

Sektionslogotyper (.zip)

The Kårner

The Kårner logotyp (.zip)

Protokoll: Fullmäktige

Fullmäktige 17/18

Sammanträde 171025
Sammanträde 171212
Sammanträde 180321
Sammanträde 180516

Fullmäktige 18/19

Sammanträde 181018
Sammanträde 181206
Sammanträde 190321
Sammanträde 190516

Fullmäktige 19/20

Sammanträde 191010

Protokoll: Kårstyrelsen

Kårstyrelsen 18/19

Styrelsemöte 180613
Styrelsemöte 180823
Styrelsemöte 180927
Styrelsemöte 181025
Styrelsemöte 181115
Styrelsemöte 181213
Styrelsemöte 190131
Styrelsemöte 190225
Styrelsemöte 190306
Styrelsemöte 190328
Styrelsemöte 190423
Styrelsemöte 190528
Styrelsemöte 190620

Kårstyrelsen 19/20

HT19

Styrelsemöte 190702
Styrelsemöte 190808
Styrelsemöte 190826
Styrelsemöte 190912
Styrelsemöte 190923
Styrelsemöte 191007
Styrelsemöte 191021
Styrelsemöte 191104
Styrelsemöte 191118
Styrelsemöte 191122
Styrelsemöte 191202
Styrelsemöte 191216

VT20

Styrelsemöte 200113
Styrelsemöte 200127
Styrelsemöte 200213
Styrelsemöte 200224
Styrelsemöte 200309

Övriga dokument

Studentkåren i Borås studentinlaga för UKÄ:s granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem

Studentkåren i Borås studentinlaga för UKÄ:s granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem – Bilagor