Bli medlem

Vad innebär ett medlemskap?

Genom ett medlemskap i studentkåren stödjer du aktivt den utbildningsbevakning som studentkåren bedriver på högskolan. Du stödjer det påverkansarbetet som bedrivs på både regional nivå mot Västra Götalandsregionen (VGR) och nationell nivå genom vårt medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

Medlemsförmåner

Som medlem får du stöd av studentkåren i frågor relaterade till din studietid vid högskolan. Vare sig det rör sig om din utbildning eller ditt studiesociala liv i Borås. Som medlem får du också ta del av vissa varierande medlemsförmåner i form av olika evenemang, föreläsningar och dylikt exklusivt för kårmedlemmar. Du har också chansen att engagera dig i studentkåren och vår verksamhet.

Vi tillsätter studentrepresentanter i ett flertal rådgivande och beslutande organ inne på högskolan, till exempel i högskolans anställningsutskott och arbetsmiljökommittéer. Vi har även platser i vår förening där du kan engagera dig för att utveckla och forma studentkåren.

Studentkåren i Borås strävar efter att vara en lyckad aktiv del av ditt studentliv och ett medlemskap hos oss hjälper oss och dig till att få ut det bästa av studentlivet. Inkluderande – Trygghet – Möjlighet. Det är studentkårens ledord och som medlem strävar vi efter att du ska bli inkluderad i studentlivet vid högskolan, ge dig möjligheter och trygghet i ditt studentliv.

Avgiften för ett medlemskap är 150 kr för en termin eller 200 kr för ett helt läsår. 

 

Bli medlem!