Vår Studentkår

Studentkåren i Borås är en medlemsorganisation som syftar till att representera studenterna vid Högskolan i Borås.

Organisationen

Studentkåren är uppdelad i tre stycken sektioner som speglar högskolans akademier. Dessa är Novitas, sektionen för Textil, Teknik och Ekonomi, Humanitas, sektionen för vård arbetsliv och välfärd, Scientias, sektionen för bibliotek, information, pedagogik och IT. Sektionerna arbetar framförallt med studiesociala aktiviteter riktade mot studentkårens, och sin sektions medlemmar.

Syfte

Centralt så arbetar studentkåren med att bevaka dina intressen som student. Vi arbetar aktivt med att kvalitetssäkra din utbildning och studietid vid lärosätet genom våra studentrepresentanter i högskolans diverse beredande och beslutande organ. Utbildningsbevakning är en av våra viktigaste funktioner som studentkår.

Studentkårens medlemsorganisation grundar sig på trevärde ord. Inkluderande, att du som student ska känna dig inkluderad i studentkårens verksamhet och känna en tillhörighet till studentkåren. Trygghet, att du som student ska känna dig trygg i ditt studentliv, vare sig det rör din utbildning eller privata liv så arbetar studentkåren för att du ska känna dig trygg i din vardag. Möjligheter, att du som student ska få möjligheter att utveckla dig på ett personligt såväl som karriärmässigt plan.

Ta chansen och gör något mer med ditt studentliv! Engagera Dig!