Styrelseledamot i Kårstyrelsen

Som ledamot så arbetar du med att styra kårens arbete och hjälpa till att arrangera olika typer av aktiviteter och arbeta med kårens olika frågor. Oftast så får du ett område att arbeta med, till exempel utbildningsfrågor, branschträffar, etc. Som ledamot har du en påverkan på vad du kan arbeta med tillsammans med din styrelse. Det är ett ansvarsfullt arbete och det du gör ses direkt av studenter och medlemmar i Studentkåren. Posten beräknas ha en arbetstid på cirka 5-15 timmar per vecka.