Studentkårsordförande

Som Ordförande för Studentkåren i Borås har du det huvudsakliga ansvaret att leda studentkårens styrelse, arbeta mot uppsatta mål och arbeta med studentinflytande inom högskolans ledning. I videon får vi följa nuvarande Studentkårsordförande John Lindskog som beskriver vad posten innebär och hur jobbet har hjälpt honom att utvecklas.

Kårvalet är en tid då du kan nominera eller kandidera till vår studentkårs förtroendeposter. Det är en chans att påverka studietiden vid vårt lärosäte var sig det gäller utbildning eller studentliv.

Du nominerar eller kandiderar
-för kårstyrelsen 2020
https://forms.gle/cBEhdRzNBDFmwupw6

Samtliga poster är för nästkommande verksamhetsår d.v.s. 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Du kan läsa mer om uppdragen, samt andra förtroendeuppdrag inom studentkåren eller högskolan, på
http://studentkareniboras.se/engagera-dig/

Viktiga datum:
Nomineringsstopp för Kårstyrelsen och Presidiet: 31 januari 23:59
Val i Fullmäktige: 10 mars 2020

Frågor:
Har du frågor kring vad posterna gör eller vad det innebär att vara studentrepresentant så kan du höra av dig till Studentkåren i Borås på facebook!

Har du frågor kring valprocessen kan du vända till valberedningen via valberedningen@studentkareniboras.se