Sektionsval

Nu börjar det dra sig mot ett nytt verksamhetsår och i samband med det ska nya förtroendevalda väljas in i våra tre sektioner!

Detta är din chans att påverka ditt och andras studieliv från insidan tillsammans med andra drivna studenter!

Du kan välja att kandidera själv eller nominera andra. Nedan hittar du de poster som ska tillsättas samt respektive formulär!

Novitas

Event: Medlemsmöte
Nomineringsformulär
Möteshandlingar

Poster som ska tillsättas:

 • Ordförande i Novitas
 • Ordförande i textila kommittén
 • Ordförande i teknikkommittén
 • Informationsansvarig
 • Ledamot i Novitas styrelse
 • FUM-ledamot
 • Ersättare i FUM
 • Studentrepresentant till Akademichefens ledningråd
 • Studentrepresentant till Akademirådet
 • Studentrepresentant till Lokala arbetsmiljökommittén
 • Sektionsvalberedning

E-mail: novitas@studentkareniboras.se
Facebook: Novitas

Humanitas

Event: Medlemsmöte
Nomineringsformulär

Poster som ska tillsättas:

 • Ordförande i Humanitas sektionsstyrelse
 • Ledamöt Humanitas sektionsstyrelse
 • Ordinarie fullmäktigeledamot (FUM)
 • Ersättare fullmäktigeledamot (FUM)
 • Studentrepresentant i akademinchefens ledningsråd
 • Studentrepresentant i akademirådet
 • Studentrepresentant i lokala arbetsmiljökommittén
 • Humanitas sektionsvalberedning
 • Studentrepresentant till utbildningsrådet för sjuksköterskeprogrammet (endast sjuksköterskestudenter)
 • Studentrepresentant till lokala samverkansgruppen för sjuksköterskeprogrammet (endast sjuksköterskestudenter)

E-mail: humanitas@studentkareniboras.se
Facebook: Humanitas

Scientias

Event: Medlemsmöte
Nomineringsformulär

Poster som ska tillsättas:

 • Ordförande i Scientias
 • Ledamot med ansvar för Bibliotek- och informationsstudenter
 • Ledamot med ansvar för Pedagogstudenter
 • Ledamot med ansvar för IT-studenter
 • Ledamot
 • Informationsansvarig
 • FUM-ledamot
 • Ersättare i FUM
 • Studentrepresentant till Akademichefens ledningråd
 • Studentrepresentant till Akademirådet
 • Studentrepresentant till Lokala arbetsmiljökommittén
 • Sektionsvalberedning

E-mail: scientias@studentkareniboras.se
Facebook: Scientias