Utbildningsarbete

”Det är en studentkårs huvudsakliga uppgift att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. ”
– Avtal mellan Högskolan i Borås och Studentkåren i Borås om samarbete inom högskolans verksamhetsområde 2013-2016.

Studentkåren i Borås uppdrag innefattar många olika delar där utbildningsbevakning och samordning av studentinflytande spelar en central roll av vår verksamhet. Studentkåren arbetar aktivt för att kvalitén i utbildningen vid Högskolan i Borås ska bli så bra som möjligt. Högskolelagen 1 kap 4 § redogör för hur kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolans personal och studenterna. Det förklaras även hur studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Studentkåren arbetar för att alla studenter vid högskolan ska kunna få möjlighet att framföra sin åsikt om utbildningen för att tillsammans göra den så bra som möjligt.

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning innefattar säkerställandet av kvalitet och att högskolan följer lagar, regler samt respekterar dina rättigheter. För att uppnå högre kvalitet och rättssäkerhet arbetar studentkåren utifrån de behov av förbättring som finns i utbildningar och dess kurser. Dessa problem uppmärksammas genom studenters åsikter och kritik. Studentkårens absolut starkaste verktyg för att arbeta för förbättring är de åsikter som inkommer från studenter. De som har bäst insikt i utbildningen är trots allt de som faktiskt läser den och kan lämna omdöme om exempelvis kursens litteratur, examinationsformer, schemaläggning eller andra eventuella förbättringsområden.

Studentinflytande

Inom alla de råd, grupper och organ på högskolan som beslutar om eller behandlar frågor som påverkar studenters situation, har studenter rätt att vara representerade. Studentkåren samordnar representanterna i dessa forum där studentkåren tillsammans med högskolan arbetar för att förbättra utbildningarna genom att inkludera ett studentperspektiv. Det är i dessa forum studentkåren lyfter många av de förbättringsområden som studenter har uppmärksammat. Det är också här studentkåren kan behandla stora högskoleövergripande frågor eller annat som studentkåren känner behöver åtgärdas vid högskolan. Samtidigt är studentkåren alltid närvarande för att kontinuerligt vara med i utveckling av utbildning.