Toabladet

Studentkåren i Borås har ett informationsblad som kallas för Toabladet och som ges ut regelbundet. Namnet Toabladet kommer från att bladet framför allt sätts upp på toaletterna runt om på högskolan. Nedanför hittar du ett bibliotek av tidigare utgivna Toablad.