Protokoll och styrande dokument

I dokumentarkivet når du studentkårens viktiga dokument, såsom styrande dokument och protokoll från fullmäktigesammanträden och styrelsemöten.