Studentkårens organisation

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens strategiskt högst beslutande organ och består av sju studenter från varje sektion. För att sitta i fullmäktige måste man bli vald på respektive sektions medlemsmöte som äger rum minst en gång per läsår.

Styrelsen

Styrelsen är högst ansvariga för den operativa verksamheten inom studentkåren. Styrelsen väljs av fullmäktige.
Styrelsen består av sju studenter där ordförande sitter med högsta ansvaret och två vice med varsitt uppdragsområde, utbildning och studiesocialt.

Sektioner

Studentkårens organisation är till mångt och mycket en spegling av högskolans, och för varje akademi på högskolan har studentkåren en sektion. Sektionerna har en styrelse som väljs på sektionens medlemsmöte.

Som medlem i studentkåren tillhör du sektionen motsvarande för din akademi och det är dit du först och främst ska vända dig om du har frågor eller problem i din utbildning. Som medlem i studentkåren har du också möjlighet att kandidera till sektionsstyrelsen.

För mer information, gå in under respektive sektion under fliken ”Sektioner”.

Valberedningen

Bland de viktigaste grupperna i studentkårens organisation är valberedningen. Valberedningen har som uppdrag att hantera nomineringarna till de olika platserna i studentkåren. De har också som uppgift att lyfta den kandidat de anser vara mest lämplig till en viss position till val i fullmäktige.

Bland valberedningens viktigaste uppgifter är att intervjua de personer som kandiderar till nästkommande verksamhetsårs presidium, alltså ordförande och vice ordföranden.