Kommittéer

Våra kommittéer arbetar direkt under studentkåren och stödjer oss i att representera olika ämnen som är av intresse för våra studenter tillsammans med att även berika studentlivet i Borås.

Doktorandkommittén

Forskarutbildningen är en utbildning och doktorander är, oavsett hur de finansieras, studenter som har rätt att vara representerade i beslut som rör deras situation och utbildning i Sverige. Här på vårt högskolan är det doktorandkommitteen som tar den representationstjänst och ser till att ärenden som rör en forskarutbildning tas upp och diskuteras.

E-mail: phd.committee@studentkareniboras.se

Facebook: https://www.facebook.com/groups/547122716077984

Ordförande: Clarisse Uwineza