Kommittéer

Våra kommittéer arbetar direkt under studentkåren och stödjer oss i att representera olika ämnen som är av intresse för våra studenter tillsammans med att även berika studentlivet i Borås.

Doktorandkommittén

Forskarutbildningen är en utbildning och doktorander är, oavsett hur de finansieras, studenter som har rätt att vara representerade i beslut som rör deras situation och utbildning i Sverige. Här på vårt högskolan är det doktorandkommitteen som tar den representationstjänst och ser till att ärenden som rör en forskarutbildning tas upp och diskuteras.

E-mail: phd.committee@studentkareniboras.se

Facebook: https://www.facebook.com/groups/547122716077984

Ordförande: Clarisse Uwineza

Hållbar student
Hållbar Student är en kommitte som brinner för att berika studentlivet i Borås på ett hållbart sätt. Vi vill stötta högskolans och studentkårens arbete inom hållbarhet och göra studenternas röst hörd.

Alla är välkomna till vår grupp, oavsett var du befinner dig i din hållbara resa och så länge du är student vid Högskolan i Borås.

E-mail: hallbarstudent@studentkareniboras.se

Facebook: https://www.facebook.com/hallbarstudent/

Instagram: https://www.instagram.com/hallbarstudent/

Ordförande: Ankita Kanjilal