För Faddrar

Introduktionen närmar sig och som varje år söker vi Faddrar för att axla ansvaret att ge våra nya studenter en så bra start på sitt studentliv som möjligt. Fadderskapet innebär att du är med och formger en students första tid på högskolan. Du kommer alltid vara en stor del av students studietid och du kommer garanterat bli ihågkommen som ”min fadder” även efter Introduktionens slut. Du kommer också lära känna andra studenter och faddrar från andra klasser, program och sektioner. Introduktionen är tre veckor som präglas av möten, vänskap och roligheter, ta chansen och var fadder!

Introduktionen VT20

Introduktionsprojektet drivs av en projektgrupp(PrG). Ansvarig för PrG är projektledaren Åsa Gran och projektgruppen bestående av Madelene Johansson, Johanna Sörqvist, Timmy Kan, Tobias Svensson och Claude Huniade.

Datum för höstens introduktion är:

  • Introduktionen: 20 – 24 september.

Dokument och Bra att ha länkar

  • Facebook grupp för alla faddrar – Be Åsa om invite. Gruppen heter Faddrar/Student Buddies VT20.
  • Ansvarspass

Dokument för första dagen

Utbildning

Fadderutbildningen syftar till att förbereda dig inför ditt uppdrag och ge dig de verktyg och den informationen du behöver för att vara den bästa faddern. Du kommer få insikt i introduktionen som projekt, sektionstävlingen och fadderrollen. Du behöver genomgå hela utbildningen för att bli fadder.

Kontaktinformation

Du når projektgruppen via asa.gran@sib.hb.se eller via 0705-141579 för tyngre frågor. För enklare frågor så hör med din fadderchef eller ställ frågan i Faddergruppen på Facebook.