Introduktionen

Introduktionen är en chans för dig att på bästa möjliga sätt lära känna dina klasskamrater, andra studenter, Studentkåren i Borås, högskolan och dess campus, samt Borås Stad. Genom tävlingar, sittningar, lekar och fester kommer du få se allt som ett studentliv i Borås har att erbjuda och som ny student är du alltid välkommen. Introduktionen kommer också förbereda dig inför din studietid genom informationsträffar kring tentamen, vårt föreningsliv och lunchträffar med Studentcentrum.

Höstintroduktionen 2019

Årets höstintroduktion kommer ta plats mellan den 2 och 13 september där vi välkomnar alla nya studenter vid Högskolan i Borås! Det är två händelserika veckor där du som ny student kommer få möta vår studentkår, högskola, studentliv och stad.

Första dagen

På din första terminsdag kommer du att träffa rektor, gå på en repvandring runt hela campus och få väldigt mycket information som du kommer ha nytta av inför dina högskolestudier. Ät en stabil frukost och förbered dig inför en intensiv första dag med många nya möten och mycket ny information. Alla nya studenter startar dagen på Textilhögskolans innegård och tas därefter om hand av sina faddrar resten av dagen.

Faddern

Under introduktionen möter du dina faddrar, dessa bär en gul, röd eller blå T-shirt beroende på vilken sektion faddern tillhör. Faddern är en nuvarande student på högskolan som har tagit på sig ansvaret att introducera dig till allt nytt och hjälpa dig komma tillrätta i Borås. Har du några frågor funderingar eller tankar kring din studietid så vänd dig till din fadder. Faddrarnas jobb är att vara en trygghet och stabil plats för dig som ny student. De finns där för att stötta dig i början av ditt studentliv.

Introduktionsarmbandet

Under din första dag så kommer du få ett introduktionsarmband av Studentkårens Styrelse och Introduktionens projektgrupp, utdelningen kommer att ske under eftermiddagens aktivitet på Balders innegård. Vid oklarheter, fråga dina faddrar! Det är genom armbandet som du blir identifierad som en ny student. Armbandet gäller även som biljett till alla introduktionens aktiviteter, så ta inte av armbandet under intron! Behöver du ta av armbandet pga. jobb eller liknande så kan du anmäla det i studentkårens reception innan du tar av det, så ordnar de ett nytt armband åt dig. Tappar du bort armbandet, eller glömmer av att meddela att du kommer ta av det, så kan du hämta ett nytt i studentkårens reception mot en kostnad på 20 SEK.

Sektionerna och färger

Studentkåren i Borås består av tre olika sektioner, Novitas (Röda) som är vår teknolog-, ekonomi- och textilsektion. Humanitas (Blåa) som är vår vård-, arbetsliv- och Offentlig förvaltningssektion, och Scientias (Gula) där vi hittar våra pedagoger, IT-studenter och Bibliotekarier. Under Introduktionen kommer du att bli sorterad in i den sektion som ditt program tillhör, för att sedan fortsätta att tillhöra en sektion efter introduktionen krävs det att du blir medlem i Studentkåren i Borås.  Du känner igen vilken sektion en fadder tillhör på färgen på faddertröjan. Du kommer även träffa din sektion direkt på Introduktionen under dag två. Du kan läsa mer om sektionerna på vår sektionssida.

Novitas LogoHumanitas LogoScientias Logo

Föreningar

Vid Högskolan i Borås har vi ett antal olika föreningar. Det finns två olika typer av föreningar. Intresseföreningar vars medlemmar förs samman kring ett gemensamt syfte, till exempel intresse för lan så som i Looking for Brew. Och sociala föreningar, som vars syfte är att umgås och göra sociala aktiviteter tillsammans. Den senare brukar vara mer programlåst än intresseföreningarna. Borås föreningsmedlemmar bär oftast overaller (ovve) i olika färger, där varje förening har sin egna färg, dekorerade med märken. Ser du en fadder i en ovve under Introduktionen så är den personen medlem i en förening och därför perfekt att bombadera med frågor kring vad du kan göra under din studietid i Borås!

Vi som står bakom Introduktionen

Projektgruppen: Åsa Gran, Filip Alburg och Tobias Minin

Alla fadderchefer, Poänggeneraler och Faddrar, utan dessa ideela krafter hade vi aldrig haft en introduktion.

Sektionerna: Novitas, Humanitas, Scientias

Campusföreningar:

Kontaktinformation

Projektledaren: asa.gran@sib.hb.se

Studentkårens reception: Öppet 11 – 13 vardagar
info@sib.hb.se
033-425 48 01

Sociala medier