Introduktionen

Introduktionen på Högskolan i Borås ser i år ut mycket annorlunda från tidigare år. Vi gör vårt allra bästa för att alla nya studenter ska vara säkra men fortfarande få all viktig information ni behöver. Introduktionen kommer också förbereda dig inför din studietid genom informationsföreläsningar kring tentamen och vårt föreningsliv. De fysiska aktiviteterna är uppskjutna tills dess att läget är säkrare igen och den introduktion som sker nu till terminsstart kommer att vara digital och ske måndagen den 31/8.

Höstintroduktionen 2020

Årets höstintroduktion kommer ta bestå av en digital första dag den 31 augusti där vi välkomnar alla nya studenter vid Högskolan i Borås! Då kommer du att få en hel del information från studentkåren, dina faddrar och visas lite filmer digitalt. De kommande två veckorna kommer du att ha möjlighet att hämta ut en access-bricka fysiskt i skolan som du sedan kan använda för att ta dig in i lokalerna. Mer info om detta kommer senare.

Första dagen

På din första terminsdag kommer du att digitalt (via zoom) träffa dina faddrar, gå på en digital rundvandring runt hela campus (via facebook live) och få väldigt mycket information som du kommer ha nytta av inför dina högskolestudier.

Faddern

Under introduktionen möter du dina faddrar, dessa bär en gul, röd eller blå T-shirt beroende på vilken sektion faddern tillhör. Faddern är en nuvarande student på högskolan som har tagit på sig ansvaret att introducera dig till allt nytt och hjälpa dig komma tillrätta i Borås. Har du några frågor funderingar eller tankar kring din studietid så vänd dig till din fadder. Faddrarnas jobb är att vara en trygghet och stabil plats för dig som ny student. De finns där för att stötta dig i början av ditt studentliv.

Sektionerna och färger

Studentkåren i Borås består av tre olika sektioner, Novitas (Röda) som är vår teknolog-, ekonomi- och textilsektion. Humanitas (Blåa) som är vår vård-, arbetsliv- och Offentlig förvaltningssektion, och Scientias (Gula) där vi hittar våra pedagoger, IT-studenter och Bibliotekarier. Under Introduktionen kommer du att bli sorterad in i den sektion som ditt program tillhör, för att sedan fortsätta att tillhöra en sektion efter introduktionen krävs det att du blir medlem i Studentkåren i Borås.  Du känner igen vilken sektion en fadder tillhör på färgen på faddertröjan. Du kan läsa mer om sektionerna på vår sektionssida.

Novitas LogoHumanitas LogoScientias Logo

Föreningar

Vid Högskolan i Borås har vi ett antal olika föreningar. Det finns två olika typer av föreningar. Intresseföreningar vars medlemmar förs samman kring ett gemensamt syfte, till exempel intresse för lan så som i Looking for Brew. Och sociala föreningar, som vars syfte är att umgås och göra sociala aktiviteter tillsammans. Den senare brukar vara mer programlåst än intresseföreningarna. Borås föreningsmedlemmar bär oftast overaller (ovve) i olika färger, där varje förening har sin egna färg, dekorerade med märken. Ser du en fadder i en ovve under Introduktionen så är den personen medlem i en förening och därför perfekt att bombadera med frågor kring vad du kan göra under din studietid i Borås!

Kontaktinformation

Projektledaren: asa.gran@sib.hb.se

Studentkårens reception: Öppet 11 – 13 vardagar (stängt fram till vecka 32)
info@sib.hb.se
033-425 48 01

Sociala medier