Introduktionen

Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Höstintroduktionen 2022

Alla introduktionsaktiviteter är frivilliga att delta i. De är arrangerade av Studentkåren i Borås och finns för att du ska få möjlighet att lära känna dina nya kursare. Du väljer själv vad du vill gå på, detta året finns det både fysiska och digitala event för att säkerställa en rolig och säker start på dina studier.

Innan första dagen

Som ny student är du välkommen till högskolans studentexpedition för att hämta ut ditt passerkort din första terminsdag. Studentexpiditionen hjälper dig med tentamensservice, tillhandahållande av informationsmaterial och blanketter, utskrifter av intyg och mycket mer.

Läs mer om studentexpeditionen: https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/studentexpeditionen/

Att hämta upp blippen kommer du ha möjlighet att göra fösta dagen, den 29 augusti, tillsammans med din klass och dina faddrar. 

Du har även möjlighet att besöka studentcentrum under de vanliga öppettiderna.

Första dagen

På din första terminsdag kommer du att träffa dina faddrar, gå på en rundvandring runt hela campus och få väldigt mycket information som du kommer ha nytta av inför dina högskolestudier.

Faddern

Under introduktionen möter du dina faddrar, dessa bär en gul, röd eller blå T-shirt beroende på vilken sektion faddern tillhör. Faddern är en nuvarande student på högskolan som har tagit på sig ansvaret att introducera dig till allt nytt och hjälpa dig komma tillrätta i Borås. Har du några frågor funderingar eller tankar kring din studietid så vänd dig till din fadder. Faddrarnas jobb är att vara en trygghet och stabil plats för dig som ny student. De finns där för att stötta dig i början av ditt studentliv.

Sektionerna och färger

Studentkåren i Borås består av tre olika sektioner, Novitas (Röda) som är vår teknolog-, ekonomi- och textilsektion. Humanitas (Blåa) som är vår vård-, arbetsliv- och Offentlig förvaltningssektion, och Scientias (Gula) där vi hittar våra pedagoger, IT-studenter och Bibliotekarier. Under Introduktionen kommer du att bli sorterad in i den sektion som ditt program tillhör, för att sedan fortsätta att tillhöra en sektion efter introduktionen krävs det att du blir medlem i Studentkåren i Borås.  Du känner igen vilken sektion en fadder tillhör på färgen på faddertröjan. Du kan läsa mer om sektionerna på vår sektionssida.

Novitas LogoHumanitas LogoScientias Logo

Föreningar

Vid Högskolan i Borås har vi ett antal olika föreningar. Det finns två olika typer av föreningar. Intresseföreningar vars medlemmar förs samman kring ett gemensamt syfte, till exempel intresse för lan så som i Looking for Brew. Och sociala föreningar, som vars syfte är att umgås och göra sociala aktiviteter tillsammans. Den senare brukar vara mer programlåst än intresseföreningarna. Borås föreningsmedlemmar bär oftast overaller (ovve) i olika färger, där varje förening har sin egna färg, dekorerade med märken. Ser du en fadder i en ovve under Introduktionen så är den personen medlem i en förening och därför perfekt att bombadera med frågor kring vad du kan göra under din studietid i Borås!

Kontaktinformation

Projektledaren:

betty.nydahl@studentkareniboras.se

0705-141579

Studentkårens reception: 
info@studentkareniboras.se
033-425 48 01

Sociala medier