Föreningar

Föreningar med overall:

7k-skriven (blå)
https://www.facebook.com/7kskrivenboras

Klubb Klemming (svarta)
https://www.facebook.com/klubbklemming

Otyg (grön)
https://www.facebook.com/otyghb

Sexmästeriet (vita)
https://www.facebook.com/sexmasterietiboras

Svina (gula)
https://www.facebook.com/studentforeningensvina

 

Föreningar med rock:

Looking for brew
https://www.facebook.com/LookingForBrew/

 

Andra föreningar:

Bor.Ing
https://www.facebook.com/boringstudentforening/

ESN
https://www.facebook.com/ESNBoras/

Spelföreningen
https://www.facebook.com/groups/433687886736217/