Introduktionen

Introduktionen är något som Studentkåren i Borås genomför på uppdrag av Högskolan i Borås för alla nya studenter. Den är förlagd över din första vecka under terminen och har som syfte att ge dig möjlighet att lära känna dina nya studiekamrater, högskolan, staden och skolans campusområde. Med roliga aktiviteter, fester och sittningar är introduktionen en möjlighet för dig som ny student i Borås att få en bra start på din studietid. Alla nya studenter är välkomna att delta vid introduktionens aktiviteter, såväl nationella som internationella studenter. Du kommer få ett armband under första dagen och det är ditt inträde till introduktionens aktiviteter.

Under introduktionen möter du dina faddrar som kommer ta väl hand om dig under din första vecka. Faddrar är nuvarande studenter på högskolan som har tagit på sig ansvaret att introducera dig till allt nytt och hjälpa dig tillrätta. Att vara fadder är ett ärofyllt uppdrag där de är med och välkomnar dig som ny student och inkluderar dig i roliga aktiviteter. Introduktionen är också en möjlighet att ställa frågor om dina studier till faddrarna.

Faddrarna bär speciella tröjor under dessa veckor, som kallas faddertröjor, för att underlätta för dig som ny student att känna igen dem. Tröjorna har färgerna röd, blå och gul och motsvarar färgen på sektionen som faddern tillhör. Du kan läsa mer om Studentkåren struktur och sektionerna här.

Har du några frågor rörande introduktionen, hör av dig via nedanstående kontaktuppgifter.

Joakim Byvik
Projektledare
Introduktionen ht2017
joakim.byvik@sib.hb.se
070-514 15 79