Logo

WHAT SECTION DO I BELONG TO?

Studentkåren i Borås har tre underorgan som kallas sektioner. De är kopplade till Högskolan i Borås tre akademier, de brukar förkortas A1, A2 och A3. Alla studenter tillhör automatiskt en akademi, och därmed också en av studentkårens sektioner, eftersom vilken akademi man som student tillhör avgörs av vilket program man läser.

Novitas: Faculty of Textile, Engineering and Business

Humanitas: Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare 

Scientias: Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

1.      Gå in på Högskolan i Borås hemsida hb.se

2.      Klicka på Meny -> Utbildning -> Program och kurser

3.     Sök på din utbildning, t.ex. ”dataekonom” och klicka dig in på programsidan.

4.     Scrolla ner till den mörka rutan där det står ”Kontakt”. Där står vilken akademi programmet ges vid. I dataekonomernas fall är det Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.