Vårintroduktionen 2018 – Ny Student se hit!

Välkommen till Högskolan i Borås och Studentlivet! För att du ska få en så bra start som möjligt på ditt studentliv så anordnar Studentkåren i Borås varje år en introduktion för dig som ny student[…]

VinterFUM – en ljuspunkt i vintermörkret

Den 12 december så har fullmäktige sitt vintersammanträde. Som kårmedlem så har du närvarorätt och yttranderätt. Sammanträdet kommer äga rum 17:00 i Sparbankssalen på högskolan. Ett par höjdpunkter för sammanträdet är: Fastställande och behandling av[…]