Söker att bli Studerandeskyddsombud

Är du intresserad av att säkerställa att campus och studiemiljön är trygg för alla studenter

vid Högskolan I Borås? 

Då kan positionen som studerandeskyddsombud vara något för dig!