Höst-FUM den 22/10

Den 22 oktober klockan 16.30 (mötet börjar 17:00) på The Kårner kommer det första fullmäktigesammanträdet (FUM) för terminen äga rum.

Du som är student vid Högskolan i Borås har närvarorätt vid våra FUM-sammanträde. Är du medlem har du närvaro- och yttranderätt.

För dig som är ny och kanske funderar över vad FUM är för något så är det Studentkåren i Borås högst strategiska beslutande organ. Vilket innebär att om du är intresserad av att jobba med strategiska besluta som tillexempel verksamhetsplaner, inval till kårstyrelsen och att planera långsiktiga mål för studentkåren så är det rätt plats för dig. För att bli FUM-ledamot behöver du kontakta din sektion, deras kontakt uppgifter finns här.