SISTA DAGEN ATT NOMINERA TILL SEKTIONSSTYRELSERNA FÖR 2020/2021

Sektionerna

Våra sektioner Novitas, Humanitas och Scientias arbetar med tre huvudsakliga områden. Utbildningsfrågor inom sin akademi, Studentliv och Studietid. Mer konkret arbetar de med att bevaka och kvalitetssäkra utbildningar, att samordna sina studentrepresentanter och föra fram sina medlemmars åsikter. Inom studentliv arbetar sektionerna med olika typer av pubaktiviteter, sittningar, och resor. Allt för att deras medlemmar ska kunna träffas och knyta nya vänskapsband med varandra. Inom Studietid så arbetar sektionerna med att föra samman studenter med deras framtida branscher, med föreläsningar som förbereder studenter för arbetslivet och genom möjligheter att arbeta med studentpolitik, entreprenörskap, med mera.

Detta arbetet styrs av sektionens styrelse som består av en Ordförande, vice ordförande och ett antal ledamöter.

Sektionsordförande

Som sektionsordförande så arbetar du med att leda din styrelse och sektion framåt. Du har yttersta ansvaret för sektionens verksamhet och ansvar för att budget följs, verksamhetsplaner efterlevs, mål nås, med mera. Du är sektionens ansikte utåt och den som för samman och leder sektionsstyrelsen.

Styrelseledamot

Som ledamot så arbetar du med att styra sektionens och arrangera olika typer av aktiviteter och arbeta med sektionens olika frågor. Oftast så får du ett område att arbeta med, till exempel utbildningsfrågor, branschträffar, etc. Som ledamot har du en påverkan på vad du kan arbeta med tillsammans med din styrelse. Det är ett ansvarsfullt arbete och det du gör ses direkt av studenter och medlemmar i din sektion.

Anmälan sker via länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScakPx7niy5PE3iZ2XUbzu1zcgBzB3UX1cJFF0ZIPMYEnAEgA/viewform