Kårvalet 2020

Kårvalet är en tid då du kan nominera eller kandidera till vår studentkårs förtroendeposter. Det är en chans att påverka studietiden vid vårt lärosäte var sig det gäller utbildning eller studentliv.

I denna valomgång kan du nominera, eller kandidera, till ordförande, presidial med ansvar för studentinflytande, presidial med ansvar för introduktionen, presidial med ansvar för The Kårner eller styrelseledamot. Sektionsstyrelserna och till samtliga studentrepresentationsposterna vid Högskolan i Borås.

Som studentrepresentant så för du studenters talan i ett av Högskolan i Borås beslutande organ, råd eller nämnder. Studentkåren väljer in representanter i 33 olika organ och de behandlar allt ifrån arbetsmiljö och utbildningsfrågor till lika villkor med mera! Det är en chans för dig att knyta kontakter, påverka din utbildning och skaffa dig praktiska erfarenheter under din utbildningstid. Det är också väldigt meriterande på samtliga CVn och visar på driv och engagemang hos dig som person.

Du nominerar eller kandiderar
-för kårstyrelsen 2020
https://forms.gle/cBEhdRzNBDFmwupw6

-för sektionsstyrelserna 2020
https://forms.gle/iNeHLrDHMQVubMNV6

– för förtroendeposter 2020:
https://forms.gle/ZoXNRFTGE6dNaKFH6

Samtliga poster är för nästkommande verksamhetsår d.v.s. 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Du kan läsa mer om uppdragen, samt andra förtroendeuppdrag inom studentkåren eller högskolan, på
http://studentkareniboras.se/engagera-dig/

Viktiga datum:
Nomineringsstopp för Kårstyrelsen och Presidiet: 31 januari 23:59
Val i Fullmäktige: 10 mars 2020

Nomineringsstopp för sektionerna: 1 April 2020

Nomineringsstopp för poster hos Högskolan i Borås: 10 April 2020

Frågor:
Har du frågor kring vad posterna gör eller vad det innebär att vara studentrepresentant så kan du höra av dig till Studentkåren i Borås på facebook, eller kolla in de korta informationsvideorna nedan!

Presidial med ansvar för introduktionen
Kårstyrelseordförande
Presidial med ansvar för The Kårner
Presidial med ansvar för studentinflytande

Har du frågor kring valprocessen kan du vända till valberedningen via valberedningen@studentkareniboras.se