Val av studentrepresentanter – Kårvalet 2019


Kårvalet är en tid då du kan nominera eller kandidera till vår studentkårs förtroendeposter. Det är en chans att påverka studietiden vid vårt lärosäte var sig det gäller utbildning eller studentliv.

I denna valomgång kan du nominera, eller kandidera, till presidial med ansvar för studentinflytande och till samtliga studentrepresentationsposterna vid Högskolan i Borås. Du hittar all information om kårvalet här och i Facebook eventet Kårvalet 2019 – Studentkåren i Borås

PRESIDIAL MED ANSVAR FÖR STUDENTINFLYTANDE

(Heltidstjänst)
På denna post kommer du arbeta mycket med utbildnings- och forskningsfrågor. Du ansvarar för att det studentinflytande som finns, och ska finnas, på högskolan fungerar och arbetar för att säkra och förbättra utbildningen för studenter. Bland annat sitter du med i råd och grupper inne på högskolan som arbetar med utbildnings- och forskningsfrågor. Du arbetar med studentkårens utbildningsärenden och säkerställer att studenternas röst görs hörd inne på högskolan.

STUDENTREPRESENTANT

Som studentrepresentant så för du studenters talan i ett av Högskolan i Borås beslutande organ, råd eller nämnder. Studentkåren väljer in representanter i 33 olika organ och de behandlar allt ifrån arbetsmiljö, till utbildningsfrågor, till lika villkor med mera! Det är en chans för dig att knyta kontakter, påverka din utbildning och skaffa dig praktiska erfarenheter under din utbildningstid. Det är också väldigt meriterande på samtliga CVn och visar på driv och engagemang hos dig som person.

Du nominerar eller kandiderar via: https://forms.gle/n7cazRDphXVSahgv5

Samtliga poster är för nästkommande verksamhetsår d.v.s. 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Du kan läsa mer om uppdragen, samt andra förtroendeuppdrag inom studentkåren eller högskolan, på http://studentkareniboras.se/engagera-dig/.

Viktiga datum:
Nomineringsstopp: 28 april 23:59
Val i Fullmäktige: 16 maj

Träffa valberedningen!

Under nomineringstiden så kommer valberedningen hålla ett antal träffar runt om på högskolan dit du kan komma och ställa frågor kring posterna, valberedningen eller annat. Den 17, 23 samt 25 april kan du träffa oss i Vardagsrummet (Sandgärdet) och i Balders huvudentré! Kom förbi, ta en kaffe och prata studentpåverkan och utbildning med oss.

Frågor:
Har du frågor kring vad posterna gör eller vad det innebär att vara studentrepresentant så kan du höra av dig till Studentkåren i Borås på messenger!
Har du frågor kring valprocessen så kan du vända till till valberedningen via valberedningen@studentkareniboras.se