EUA Teaching & Learning Forum 2019

Old Town in Warsaw

Studentkårens deltagande på en internationell nivå!

Studentkåren har nyligen varit representerade vid ett internationellt forum där frågor kring utbildning, pedagogik, kultur och gemensamma hinder diskuterats.

Dessa frågor diskuterades mellan lärosäten runt om i hela världen där det även deltog studentrepresentanter från olika länder. Den största frågan på forumets agenda handlade om att sätta lärare och student på samma nivå och därmed eliminera hierarkin som kan misstolkas. För att göra detta diskuterades olika sätt att hantera studenterna i klassrummet. Några av de mest diskuterade sätten var metoden omvänt klassrum, användningen av digitala verktyg för att motverka den passiva studenten och erbjuda mer möjligheter till interaktion mellan lärare och student samt att utbildning handlar inte om att lära ut mycket utan om att lära ut rätt saker. Dessa diskussioner mynnade ut i att lärandet i en students värld är konstant och sträcker sig utanför klassrummet. Detta är en kultur som ännu inte har gått i verket i studentvärlden. Många av deltagarna, som även var lärare och pedagoger, höll med om att studentgrupper tappar fokus på lärandet så fort de lämnar klassrummet och inte använder den tid de har till eget initativ.

Utöver dessa diskussioner var ett hett ämne studentinflytandet och hur man som lärosäte ska betrakta studenten samt hur de kan inkluderas mer i verksamheten. Bland annat diskuterades det hur kursutvärderingar hanteras vid olika lärosäten. University of Warsaw har tillsammans med tillhörande studentkår genomfört en undersökning till varför studenter inte fyller i kurs- och programutvärderingar. En av slutsatserna de kom fram till var den mest uppenbara vid alla lärosäten: ”Jag är klar med kursen och har mitt betyg. Nu spelar inget annat någon roll”. En annan anledning, vilket var rätt intressant, var att studenterna inte får se förändringar eller veta hur deras Feedback hanteras. Därmed införde University of Warsaw en tydligare struktur i att ge Feedback till den Feedback de fick från studenterna. Detta tillsammans med införandet av fysiska möten efter färdigställd kurs där studenterna fick säga sitt resulterade i en markant ökning av inkommande svar på kurs- och programutvärderingar.

För att sammanfatta finns det mycket lärdom alla lärosäten kan ta av varandra både när det kommer till styrkor och svagheter. Vi i studentkåren har fått ett bredare perspektiv i hur vi kan närma oss viss problematik som uppstår vid Högskolan i Borås och en tydligare bild av hur kulturen ser ut runt om i Europa och resten av världen.

För att avsluta lämnar vi er med ett citat som användes vid konferensen och som kan vara värt att reflektera över:
”There goes my people. I must follow them, for I am their leader.” – Mahatma Gandi