Kårvalet 2019!


Kårvalet är en tid då du kan nominera eller kandidera till vår studentkårs förtroendeposter. Det är en chans att påverka studietiden vid vårt lärosäte var sig det gäller utbildning eller studentliv.

I denna valomgång kan du nominera, eller kandidera, till posten som:

ORDFÖRANDE

(Heltidstjänst)
Som ordförande är du studentkårens ansikte utåt. Du ansvarar för att leda studentkårens organisation i dess arbete, både i nuvarande frågor inom utbildning, studietid och studentliv och i frågor rörande utveckling av studentkåren, högskolan och studentkårens arbetsområden.

PRESIDIAL MED ANSVAR FÖR STUDENTINFLYTANDE

(Heltidstjänst)
På denna post kommer du arbeta mycket med utbildnings- och forskningsfrågor. Du ansvarar för att det studentinflytande som finns, och ska finnas, på högskolan fungerar och arbetar för att säkra och förbättra utbildningen för studenter. Bland annat sitter du med i råd och grupper inne på högskolan som arbetar med utbildnings- och forsknigsfrågor. Du arbetar med studentkårens utbildningsärenden och säkerställer att studenternas röst görs hörd inne på högskolan.

PRESIDIAL MED ANSVAR FÖR INTRODUKTIONEN

(Heltidstjänst)
På denna post kommer du arbeta med frågor som rör studenters studietid. Till exempel bostadsfrågor, arbetsmiljö, träffpunkter mellan studenter och näringsliv, studenters hälsa, samt planera samt genomföra Introduktionen. Ditt mål är att säkerställa att studenter har en god, stabil och givande studietid där du arbetar med frågor som faller utanför den formella utbildningen.

PRESIDIAL MED ANSVAR FÖR THE KÅRNER

(Heltidstjänst)
En post för dig som brinner för studentliv med rörelse, aktiviteter, fest och evenemang som för samman studenter. Du arbetar med att driva studentkårens pub The Kårners nuvarande verksamhet men också genom att utveckla puben vidare. Du arbetar även med frågor som samordning av, och kontakt med, våra campusföreningar. Du arbetar med att skapa ett aktivt och attraktivt studentliv i Borås.

STUDENTREPRESENTANT I HÖGSKOLESTYRELSEN

Som studentrepresentant i Högskolestyrelsen arbetar du med, och beslutar om, Högskolan i Borås strategiska frågor. Du kommer arbeta med högskolans övergripande budget, verksamhetsplan, policys med mera. Du sitter helt enkelt som ledamot i en myndighetsstyrelse med det ansvar som tillkommer denna viktiga post.

Samtliga poster är för nästkommande verksamhetsår d.v.s. 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Du kan läsa mer om uppdragen, samt andra förtroendeuppdrag inom studentkåren eller högskolan, på /Engagera-dig.

Nominera här!

Viktiga datum:

Nomineringsstop: 17 februari 23:59
Hearing av kandidater till Presidiet: 21 februari
Val i Fullmäktige: 21 mars

Hearing:

Inför Fullmäktiges sammanträde den 21 mars så kommer det arrangeras en hearing av kandidaterna. Hearingen är öppen för samtliga medlemmar i studentkåren och syftar till att ge dig en chans att ställa frågor till kandidaterna. Mer information kring hearingen, så som tid, plats och upplägg, kommer vid ett senare tillfälle.

Träffa valberedningen!

Under nomineringstiden så kommer valberedningen hålla ett antal träffar runt om på högskolan dit du kan komma och ställa frågor kring posterna, valberedningen eller annat. Håll utkik i evenemanget och på Studentkåren i Borås sida för att se när och var valberedningen kommer stå!

Frågor:

Har du några frågor som inte kan vänta är du välkommen att kontakta valberedningen via valberedningen@studentkareniboras.se eller ställa frågor och få mer information på facebook-eventet Kårvalet 2019