Sveriges Förenade Studentkårer

 

Studentkåren i Borås är medlem i sammanslutningen Sveriges förenade studentkårer, även kallat SFS. Detta är den nationella sammanslutningen och representerar ett femtiotal studentkårer och därigenom omkring en kvarts miljon studenter. SFS arbetar med studentpolitik genom att bedriva utbildningsbevakning och att sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor på nationell och internationell nivå.

Varför SFS?

Studentkåren i Borås är medlem i SFS av många skäl. Dels för att SFS på nationell nivå betraktas som en viktig samarbetspartner till beslutsfattarna och till de som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter. Genom att vara medlem i SFS kan Studentkåren i Borås, trots att vi är en av de mindre studentkårerna, vara med och arbeta med studentpolitik på nationell nivå och vara en del av det påverkansarbete som har betydelse för studenterna vid Högskolan i Borås.

Genom SFS får Studentkåren i Borås förtroendevalda även en möjlighet att samarbeta och nätverk med andra studentkårer i Sverige. Därigenom kan vi vid Studentkåren i Borås utbyta erfarenheter och lära oss av andra studentkårer. Ett medlemskap i SFS är därigenom en möjlighet att utveckla vår organisation och förbättra tillvaron för studenterna på lokal nivå.

SFS medlemsmöte 8-9 oktober

SFS har tre sammankomster per år. Ett medlemsmöte under höstterminen, ett medlemsmöte under vårterminen och ett fullmäktige i slutet på verksamhetsåret. Som medlemskår har Studentkåren i Borås möjlighet att närvara på alla sammankomster. Den 8–9 oktober hölls verksamhetsåret första medlemsmöte i Umeå och vår ordförande var på plats. Under medlemsmötet diskuterades bland annat medlemskårernas önskemål om SFS nya IT miljö. Majoriteten av medlemskårerna önskade en IT-miljö som är mer transparent och har ökad delbarhet.

Vidare diskuterades under medlemsmötet även SFS principprogram och deras fokusfrågor. SFS ska under året arbeta bland annat arbeta med förutsättningar för studier som exempelvis innefattar att se över boendekostnader för studenter. Inom denna fråga publicerar SFS bland annat varje år en bostadsrapport. Under det kommande tre åren ska SFS även arbeta med studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö.

Vill du veta mer om SFS eller deras bostadsrapport kan du besöka deras hemsida SFS.se