Fyllnadsval – Bli studentrepresentant för VT18

Ett val för en bättre utbildning

Studenterna behöver fler som för deras talan! Inför vårterminen 2019 så kommer Studentkåren i Borås att fyllnadsvälja de poster som lämnats vakanta. Är du intresserad av att vara studentrepresentant, få erfarenhet av möten och formalia, förbättra och påverka din utbildning? Då är du välkommen att kandidera till, eller nominera en annan student, via formuläret https://goo.gl/forms/ToaX7HEPo9PGGCK52

Du kan läsa mer, samt se den kompletta listan över vår studentrepresentation på http://studentkareniboras.se/engagera-dig/ . Har du några frågor eller funderingar så kan du maila valberedningen på valberedningen@studentkareniboras.se

Vakanta poster inför VT19

Presidial med ansvar för Introduktionen

Utbildningsutskotten Valberedningen Centrala arbetsmiljökommittén
Kvalitetsrådet Utbildningsrådet Innovationsrådet
Disciplinnämnden Biblioteksrådet Forskarrådet
Forsknings- och utbildningsnämnden Anställningsutskottet KFU Forskarutbildningsutskotten

Nominerings formulär