Scientias har haft val!

Scientias har hållit sitt medlemsmöte där sektionen valde in sin nästkommande styrelse, fullmäktigeledamöter och kommitteer. Grattis till förtroendet och vi ser fram emot det arbete ni kommer bedriva nästa år!

Styrelsen

Ordförande: Joakim Byvik

Ledamot: Tyra Markebo

Ledamot: Emma Wennerberg

Ledamot: Anton Friberg

Utöver styrelsen så valdes följande personer in i vår sektion och studentkår:

  • Fullmäktigeledamot: Joakim Byvik
  • Fullmäktigeledamot: Tyra Markebo
  • Fullmäktigeledamot: Eddie Magnusson
  • Akademichefens ledningsråd: Joakim Byvik
  • Akademirådet: Joakim Byvik

Efter valet så finns det ett flertal poster vakanta. Bland annat inom fullmäktige, styrelsen, akademirådet och lokala arbetsmiljökommittén. Vill du engagera dig i sektionens arbete och göra skillnad så hör av dig till scientias@studentkareniboras.se