Humanitas har haft val!

Humanitas har hållit sitt medlemsmöte där sektionen valde in sin nästkommande styrelse, fullmäktigeledamöter och kommitteer. Grattis till förtroendet och vi ser fram emot det arbete ni kommer bedriva nästa år!

Styrelsen

Ordförande: Oscar Raitemo

Ledamot: Alice Albertsson

Ledamot: Johan Lind

Ledamot: Elin Lexberg

Ledamot: Frida Andersson

Ledamot: Sebastian Åkerblom

Utöver styrelsen så valdes följande personer in i vår sektion och studentkår:

  • Fullmäktigeledamot: Anna Calestam
  • Fullmäktigeledamot: Alice Albertsson
  • Fullmäktigeledamot: Cassandra Nyman
  • Akademichefens ledningsråd: Oscar Raitemo
  • Akademichefens ledningsråd: Utbildningssamordnare

Efter valet så finns det ett flertal poster vakanta. Bland annat inom fullmäktige, styrelsen, akademirådet och lokala arbetsmiljökommittén. Vill du engagera dig i sektionens arbete och göra skillnad så hör av dig till humanitas@studentkareniboras.se