Novitas har haft val!

Igår höll Novitas sitt medlemsmöte där sektionen valde in sin nästkommande styrelse, fullmäktigeledamöter och kommitteer. Grattis till posterna och vi ser fram emot det arbete ni kommer bedriva nästa år!

Styrelsen

Ordförande: Isabella Ankarberg

Ordförande i Textilakommittén: Magdalena Molin

Informationsansvarig: Åsa Gran

Ledamot: Alfred Hellgren

Ledamot: Alexandra Beronius

Utöver styrelsen så valdes följande personer in i vår sektion och studentkår:

  • Fullmäktigeledamot: Amanda Martvall
  • Fullmäktigeledamot: Amelia Lind
  • Akademichefens ledningsråd: Isabella Ankarberg
  • Akademichefens ledningsråd: Utbildningssamordnare

Efter valet så finns det ett flertal poster vakanta. Bland annat inom fullmäktige, styrelsen, akademirådet och lokala arbetsmiljökommittén. Vill du engagera dig i sektionens arbete och göra skillnad så hör av dig till novitas@studentkareniboras.se