ValFUM – Studentkårens nya ansikten!

I går, den 21 mars, hölls årets valFUM. Det har varit en intressat valperiod och vi kan glatt annonsera ut nästa verksamhetsårs presidialer!

Ordförande: Ellen Högberg

Presidial, Studentinflytande: Kevin Rylander

Presidial, ansvar The Kårner: Simon Hellgren

Vi gratulerar våra 3 nya presidialer och önskar de lycka till under nästkommande år!

Fullmäktige valde även in följande poster för verksamhetsåret 18/19:

 • Högskolestyrelsen: John Lindskog, Joakim Byvik, Ellen Högberg
 • Rektors ledningsråd: Ellen Högberg
 • Rektorns nämndråd: Kevin Rylander
 • Biblioteksrådet: Linnea Elg
 • Utbildningsrådet: Kevin Rylander
 • Forskarrådet: Kevin Rylander
 • Högskolans verksamhetsråd: Studentkåren i Borås Presidium verksamhetsrådet 18/19
 • Forsknings och utbildningsnämnden: Maria Lundvall, Kevin Rylander
 • Anställningsutskottet-KFU: Linnea Bågander
 • Hållbar högskola: Anna Antonsson
 • Utbildningssamordnare för Akademin vård, arbetsliv och välfärd: Fatime Breznica, Zeynap Kaya

Ett stort grattis till alla valda och lycka till!

Tyvärr lyckades vi inte välja in personer till alla våra poster, poster som är viktiga för dig och oss att fylla. Därför har valberedningen utlyst ett fyllnadsval inför majFUM. Ta chansen och påverka studentlivet i Borås, nominera dig själv eller en vän till studentkårens verksamhet för 18/19!

Nominera här