Kandidater till Kårstyrelsen

Inför hearingen på torsdag har nu valberedningen släppt en lista över de som accepterat sin nominering, och på så sätt kandiderar till vår kårstyrelse.

Ordförande

8 nominerade och 0 kandiderande

Presidial med ansvar för studentinflytande

8 nominerade och 1 kandiderande

  • Kevin Rylander

Presidial med ansvar för introduktionen

5 nominerade och 2 kandiderande

  • Linnéa Liljegren
  • Natty Lilja

Presidial med ansvar för The Kårner

7 nominerade och 3 kandiderande

  • Linnéa Liljegren
  • Natty Lilja
  • Simon Hellgren

Styrelseledamot

15 nominerade och 4 kandiderande

  • Anton Friberg
  • Linnéa Liljegren
  • Natty Lilja
  • Simon Hellgren