Studentkårsvalet 2018-2019!

Nu har studentkårsvalet börjat och du har chans att nominera, eller kandidera själv, till nyckelpositioner inom vår kära kår! Samtliga positioner ger dig möjlighet att påverka och utveckla studentlivet i Borås, var sig det rör sig om utbildning, studiesociala uppdraget eller poster som rör vår egen organisation. Alla positioner är en gyllene chans att stärka ditt CV, ditt kontaktnät och ge dig en inblick i hur man driver statliga myndigheter eller ideella föreningar.

Du hittar samtliga positioner som du kan kandidera eller nominera till under sidan Engagera Dig!, eller gå in i formuläret direkt och hitta de där.