VinterFUM – en ljuspunkt i vintermörkret

Den 12 december så har fullmäktige sitt vintersammanträde. Som kårmedlem så har du närvarorätt och yttranderätt. Sammanträdet kommer äga rum 17:00 i Sparbankssalen på högskolan.

Ett par höjdpunkter för sammanträdet är:

  • Fastställande och behandling av studentkårens verksamhet 2016/2017.
  • Stadgeändringar rörande en fjärde presidial ska klubbas för andra gången.
  • Fastställa styrelsens sammansättning för nästkommande verksamhetsår.

Ta del av kallelsen